Název:

Modelování a simulace

Zkratka:MSD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390090
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je seznámit studenty s principy modelování a simulace systémů, simulačních nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů. Zvláštní důraze je kladen na moderní a pokročilé metody modelování a simulace v kombinaci s přístupy umělé inteligence a s metodami návrhu a vývoje komplexních a inteligentních systémů.
Anotace:
  Analýza a klasifikace systémů a modelů. Různé způsoby popisu modelů. Metodika výstavby modelů, speciální typy modelů. Přehled a charakteristika používaných simulačních systémů, jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Multiparadigmatické modelování a simulace. Paralelní a distribuovaná simulace. Simulace v reálném čase, interaktivní simulace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Základy teorie související s modelováním. Pochopení principu implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních technik pro různé třídy simulačních úloh. Vytváření heterogenních modelů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost vytvářet simulační modely, provádět jejich verifikaci a validaci.
Osnova přednášek:
 
 • Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie dynamických systémů.
 • Architektury simulačních systémů, jejich klasifikace, pricipy implementace.
 • Vývoj systémů založený na modelování a simulaci, simulace v reálném čase, hardware-in-the-loop, human-in-the-loop, model continuity.
 • Multimodely, multiparadigmatické a multirezoluční modelování, odpovídající achitektury simulátorů
 • Příklady kombinace paradigmat - procesy, konečné automaty, Petriho sítě, DEVS.
 • Objektově orientované a komponentní přístupy v modelování a simulaci.
 • Paralelní a distribuovaná simulace, kolaborativní modelování.
 • Anticipující systémy, vnořená a reflektivní simulace.
 • Architektury pro multisimulace - klonování, nezávislé časové osy.
 • Optimalizace, učení, adaptace.
 • Modelování a simulace inteligentních systémů, softcomputing v simulaci.
 • Architektury pro multiagentní simulace, simulace komplexních systémů.
 • Vizualizace, interaktivní simulace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Samostatné řešení netriviálního simulačního problému, případně rozšíření zadaného simulačního nástroje o nové možnosti modelování.
Literatura referenční:
 
 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
 • Ross S.: Simulation, Academic Press, 2002
 • Zeigler B., Kim T., Praehofer H.: Theory of Modeling and Simulation. Academic Press Inc.,U.S.; 2nd Edition edition. 2000. ISBN: 0127784551
 • Sarjoughian H., Cellier F.: Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and AI-Based Theories and Methodologies. Springer-Verlag New York Inc. 2001. ISBN: 0387950656
Literatura studijní:
 
 • Rábová Z. a kol: Modelování a simulace, VUT Brno, 2002
 • Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
 • Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
 • Didier H. Besset: Object-Oriented Implementation of Numerical Methods: An Introduction with Java & Smalltalk, Morgan Kaufmann, 2000
 • Zeigler B., Kim T., Praehofer H.: Theory of Modeling and Simulation. Academic Press Inc.,U.S.; 2nd Edition edition. 2000. ISBN: 0127784551
 • Sarjoughian H., Cellier F.: Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and AI-Based Theories and Methodologies. Springer-Verlag New York Inc. 2001. ISBN: 0387950656
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29