Název:

Síťové technologie Microsoft Windows

Zkratka:IW3
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW3/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW3/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6004000
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Cvičící:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (IW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Navazující:
Podnikové technologie Microsoft (IW4), UIFS
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server 2016. Dále pak získat základní znalosti ze správy SQL Serveru.
Anotace:
  IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NAT, routing, Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS (HTTPS). IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Remote Desktop Services. Network Access Protection.
Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). WDS.
SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování předmětů IW1 a IW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace
Proč je předmět vyučován:
  Chcete získat opravdu hluboké znalosti z Windows sítí, nastavování firewallů, ActiveDirectory, ale též aplikačních serverů SQL, Exchange a další? Pak jsou právě kurzy IW3 a IW4 pro vás.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Routing, DHCP, Windows Firewall
 2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
 3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
 4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
 5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
 6. Active Directory: úvod, struktura, role
 7. Active Directory: účty, skupiny
 8. Active Directory: trusty, replikace
 9. Active Directory: kerberos, LDAP
 10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
 11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
 12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
 13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Literatura referenční:
 
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.
Literatura studijní:
 
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.
Kontrolovaná výuka:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu, nemůžeme vám však garantovat volné místo. V případě potřeby se obraťte na cvičícího nebo garanta. Minimum ze zkoušky provedené v teoretické i praktické formě je 10 bodů z 60-ti možných. 
Podmínky zápočtu:
  Všechny formy výuky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163