Název:

Programování v .NET a C#

Zkratka:IW5
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Přednášející:Pokorný Jiří, Ing. (ApS)
Cvičící:Pokorný Jiří, Ing. (ApS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyD0206 08:0009:502BIA 2BIB 3BIT xx
PocvičenívýukyD0206 10:0011:502BIA 2BIB 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Anotace:
  Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP .NET, formuláře. ASP .NET, aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost objektového programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.
Proč je předmět vyučován:
  Toto je náročný, ryze prakticky orientovaný kurz v oblasti programování v .NET. Téma je velice široké, snažili jsme se vybrat témata, která se v praxi nejčastěji používají. Přednášky jsou realizovány za pomoci lidí z praxe - povětšinou senior programátorů, team leaderů a analytiků v nadnárodních firmách.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C# 1: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody.
 3. Jazyk C# 2: dědičnost, virtuální metody, rozhraní, přetěžování.
 4. Jazyk C# 3: abstraktní třídy, zprávy, události.
 5. Jazyk C# 4: WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. WPF: styly, zdroje, databinding.
 7. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení.
 8. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 9. Entity framework, LINQ.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře.
 11. ASP .NET, aktivní obsah, XML.
 12. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services.
 13. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Windows GUI aplikace
 1. ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 2. ASP.NET aplikační rozhraní
 3. Remoting
Literatura referenční:
 
 • Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
 • Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
 • Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.
Literatura studijní:
 
 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
 • Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
 • Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
 • Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu (nelze ovšem garantovat volné místo v učebně - přednost mají zapsaní studenti).
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání a obhájení projektů a získání nejméně 55 bodů ze 100.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29