Název:

Pokročilé biometrické systémy

Zkratka:PBD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260004
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s pokročilými postupy v oblasti biometrických systémů.
Anotace:
  Úvod do biometrických systémů, rozbor zpracování signálů na obecné úrovni, specifické algoritmy pro zpracování signálů v oblasti biometrických systémů, specializované postupy při zpracování vybraných biometrických vlastností (např. termosnímky obličeje, 3D geometrie obličeje či ruky, žíly prstu ruky), chybové míry společně s výpočtem a jejich interpretací, zabezpečení biometrických systémů a biometrické systémy budoucnosti.

Okruhy otázek k SDZ
 1. Definice možných způsobů zpracování biometrických signálů se zaměřením na specifické filtry pro zvýraznění a extrakci biometrických rysů.
 2. Definice hodnocení spolehlivosti biometrických systémů, vč. pojmů FAR/FRR, FMR/FNRM, ROC/DET a sestavení experimentálních scénářů.
 3. Popis rozpoznávání termosnímků obličejů (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 4. Popis rozpoznávání 3D geometrie obličeje (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 5. Popis rozpoznávání žil prstu / ruky (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 6. Popis rozpoznávání duhovky oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 7. Popis rozpoznávání sítnice oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 8. Definice složení biometrického systému, popis kritických míst a rozdílu mezi unimodálním a multimodálním biometrickým systémem.
 9. Definice problematiky biometrických pasů z celosvětového pohledu, se zaměřením na biometrickou část.
 10. Popis biometrických systémů, které jsou náleží k významným vzhledem k použití v budoucnosti a popis požadavků, které jsou na tyto systémy kladeny.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti zpracování signálů, ideálně i základy biometrických systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvládnutí postupů při návrhu bezpečných a spolehlivých biometrických systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky biometrických systémů
 2. Základní zpracování signálů
 3. Pokročilé zpracování signálů
 4. Hodnocení spolehlivosti biometrických systémů (chybové míry)
 5. Pokročilé zpracování - termosnímky obličeje
 6. Pokročilé zpracování - 3D geometrie obličeje
 7. Pokročilé zpracování - 3D geometrie ruky
 8. Pokročilé zpracování - žíly prstu ruky
 9. Pokročilé zpracování - sítnice oka
 10. Koncepce návrhu biometrického systému a jeho otestování
 11. Biometrické systémy budoucnosti, biometrické normy
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Obhajoba projektu a návrhu biometrického systému.
Literatura referenční:
 
 • Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A.: Handbook of Biometrics, Springer-Verlag, 2008, s. 556, ISBN 978-0-387-71040-2
Literatura studijní:
 
 • Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer-Verlag, 2004, s. 364, ISBN 0-387-40089-3
 • Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
Kontrolovaná výuka:
  Zpracování a obhajoba projektu, zpracování vybraného odborného článku. Během obhajoby krátké přezkoušení ze zvoleného tématu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29