Název:

Prostředí distribuovaných aplikací

Zkratka:PDI
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK2.povinný
MITAINADE-povinný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600620
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:551510020
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Letavay Viliam, Ing. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyG202 11:0012:501MIT 2MIT MSK xx
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.
Anotace:
  Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prostředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků
Proč je předmět vyučován:
  Předmět seznamuje studenta s aktuálními technologiemi distribuovaných systémů, což mu umožní podílet se na vývoji moderních aplikací zpracování velkých dat.
Osnova přednášek:
 
 1. Principles of DS, Models of DS
 2. Logical Time
 3. Global State
 4. Group Communication, Election 
 5. Distributed Algorithms
 6. Interprocess Communication
 7. Cloud Technologies
 8. Map Reduce Programming Model
 9. Web Services
 10. Message Passing Interface
 11. Enterprise Service Bus
 12. Containers
 13. Complex Event Processing
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Apache Hadoop
 2. Microsoft Azure
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.
Literatura referenční:
 
 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
 • S. Saxena, S. Gupta: Real-Time Big Data Analytics,  Packt Publishing, 2016.
 • S. Kshemkalyani: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • A. Tanenbaum, M. Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931
Literatura studijní:
 
 • B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
 • S. Kshemkalyani: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • vybrané vědecké články
Kontrolovaná výuka:
  
 • Bodované laboratorní cvičení, pro které jsou vypsány minimálně dva termíny. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky. 
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků. 
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů
Podmínky zápočtu:
  
 • zápočet není udělován/vyžadován
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29