Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-povinný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-povinný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-povinný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3942026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Marek Marcel, Ing. (FIT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáškavýukyE104 E112 08:0010:501MIT 2MIT MBS - MGM MIS MPV - MSK xx
cvičenívýukyE104 E112 11:0011:501MIT 2MIT MBS - MGM MIS MPV - MSK xx
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6 a jejich alternativách. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět připravuje studenta na řešení různých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury. 
Osnova přednášek:
 
 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Technologie pro řízení provozu a sítě.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Teorie směrování.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Softwarově definované sítě.
 9. Architektura peer-to-peer sítí.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. IDS a IPS.
 12. Protokolové inženýrství a formání metody v počítačových sítích.
 13. Síťová neutralita.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Vybrané síťové útoky.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Demonstrace průchodu paketu sítí
 2. Troubleshooting základních problémů
 3. P2P sítě Bitcoin
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.
Literatura referenční:
 
 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004.
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002. 
Literatura studijní:
 
 • R. White, E. Banks: Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks, Addison-Wesley Professional, 2018.
 • F. Behrouz: Data Communications and Networking: Fifth Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2012.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29