Název:

Počítačová grafika

Zkratka:PGD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem kurzu je seznámit studenta s principy zobrazování prostorové počítačové grafiky s důrazem na výklad aktuálních moderních postupů používaných při zobrazování v reálném čase a realistickém zobrazování prostorových scén.
Anotace:
  Matematický zápis prostorových objektů, modelování prostorových křivek a ploch, transformace objektů v prostoru, projekce prostorové scény, odstraňování neviditelných částí, modely osvětlení scény, spojité stínování prostorových objektů, barevné modely, základní algoritmy animace, úvod do virtuální reality, počítačové architektury pro podporu grafiky.


Termíny předmětu (vše místnost C204/C205 na FIT):

2.10. - 15-16 (možná budeme muset zrušit, sledujte mail)
16.10. - 12-13 (pozor, změna)
13.11. - 11-13
27.11. - 11-13
11.12. - 11-13
8.1. (2019) 11-13
22.1. 15-18 Obhajoby témat
Okruhy otázek k SDZ:

1) Projekce v počítačové grafice, homogenní souřadnice, projekce bodů, úseček, trojúhelníků.

2) Rastrování, obecné principy, postupy rastrování pro úsečky.

3) Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu.

4) Realistické zobrazování, přehled akceleračních postupů zobrazování, viditelnost.

5) Holografie, reprezentace scén a jejich omezení, výpočetní postupy v holografii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student je schopen implementovat získané vědomosti do formy aplikací zobrazujících prostorové scény a objekty.
Osnova přednášek:
 - Projekce, opakování, homogenní souřadnice, příklad konstrukce projekce, projekce bodů, úseček, trojúhelníků, dalšch objektů

- Rastrování, obecné principy, odvození postupů rastrování pro úsečky, kružnice, elipsy

- Radiometrie? Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu

- Geometrická algebra - úvod, základní principy, objekty a operace, příklady použití a přehled výhod/nevýhod

- Výpočetní holografie

Rozpis témat (příklad):

1) Úvod do předmětu, stručné zhodnocení a "zmapování znalostí" uchazečů, upřesnění témat přednášek

2) Projekce, opakování, homogenní souřadnice, příklad konstrukce projekce, projekce bodů, úseček, trojúhelníků, dalšch objektů

3) Rastrování, obecné principy, odvození postupů rastrování pro úsečky, kružnice, elipsy

4) Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu

5) Geometrická algebra - úvod, základní principy, objekty a operace, příklady použití a přehled výhod/nevýhod

6) Viditelnost, možnosti zjišťování viditelnosti, reprezentace scény a omezení reprezentace, holografie

7) Realistický rendering, rendering pohybu, další aspekty realistického a real-time zobrazování

V další části semestru je výuka vedena formou seminářů, kdy studenti přednesou prezentaci na dané téma a k tomuto tématu je vedena diskuse.

Literatura referenční:
 
 • Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 • Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
 • Literatura doporučená ve výuce (články).
Literatura studijní:
 
 • Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 • Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
Kontrolovaná výuka:
  V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný referát a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek a řízených seminářů, zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Individuální referát
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29