Název:

Pokročilé informační systémy

Zkratka:PIS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina B
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD1.povinný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-povinný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Pokročilé databázové systémy (PDB), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyD0206 14:0016:501MIT 2MIT MBS MIS xx
 
Cíle předmětu:
  Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.
Anotace:
  Modelování procesů v informačních systémech. Webová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat. Implementační aspekty informačních systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.
Proč je předmět vyučován:
  Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Informační systémy proto představují jednu z nejstarších a nejvíce využívaných aplikací informačních technologií. Vzhledem k objemu a složitosti zpracovávaných dat a souvisejících procesů hraje při návrhu a implementaci informačních systémů klíčovou roli správně zvolená reprezentace dat, analýza a popis souvisejících procesů a volba celkové architektury a implementačních technologií. Předmět rozšiřuje obecné znalosti z bakalářského stupně o pokročilé datové a procesní modely a praktické zvládnutí moderních serverových a klientských technologií s důrazem na rozsáhlé systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
 2. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, jiné OO DB systémy
 3. Alternativní datové modely - NoSQL
 4. Platforma Java EE
 5. Webová aplikační rozhraní
 6. Srovnání implementačních technologií, mikroslužby
 7. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 8. Modely procesů a aktivit workflow
 9. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
 10. Big data, business intelligence - datové sklady, OLAP
 11. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení, implementace, dotazovací jazyky, architektura systémů OLAP
 12. Zpracování rozsáhlých dat.
 13. Ontologie a sémantický web
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií
Literatura referenční:
 
 • Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5
 • Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316
 • Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9
 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
Literatura studijní:
 
 • Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316
 • Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 s., ISBN 80-7226-170-3
 • Kompletní sada elektronických opor.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29