Název:

Pokročilé komunikační systémy

Zkratka:PKS
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK1.povinný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PKS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390607
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200128
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ÚtpřednáškavýukyG202 18:0020:501MIT 2MIT MSK xx
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.
Anotace:
  Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, Směrování v mobilních sítích, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět připravuje studenta na řešení různých úloh v oblasti bezdrátové počítačové komunikace a mobilní síťové infrastruktury. 
Osnova přednášek:
 
 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. DVB-T
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace
Literatura referenční:
 
 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Cox, Ch.:An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Wiley; 2 edition, 2014.
 • Corner D.E., Internetworking with TCP/IP, Pearson; 6 edition, 2013.
 • Posland, S.: Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions,  Wiley; 1 edition, 2009.
Literatura studijní:
 
 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Johnson, Ch.: Radio Access Networks for UMTS: Principles and Practice, Wiley, 2008.
Kontrolovaná výuka:
  Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
  Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29