Název:

Počítačová podpora konstruování

Zkratka:IPPK (FEKT BPC-PPK)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-2.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000650
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Janda Marcel, Ing., Ph.D. (VUT)
Cvičící:Janda Marcel, Ing., Ph.D. (VUT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je za pomoci projektů zvládnutí modelování kompletní konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí moderních CAD systémů, vytváření nových funkcí a využití dalších programů pro výpočet fyzikálních polí (FEMM, Ansys).
Anotace:
  Úvod do problematiky CAD/CAM. Opakování postupu vytváření a skladby výkresové dokumentace Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el.strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v AutoCAD, programování v AutoLISPu, navrhování a konstruování komponent el.strojů a přístrojů. Animace a vizualizace (3D Studio MAX).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost modelování v moderních CAD systémech a základní znalost výkresové dokumentace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student po absolvování předmětu umí:
 • vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů,
 • vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků,
 • vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav,
 • nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumentace podle platných norem,
 • vytvořit zjednodušený rozstřel součástí modelovaného stroje,
 • vytvořit plnohodnotnou animaci libovolného modelovaného,
 • zařízení pro reklamní či jiné účely,
 • využívat Obsahového centra v prostředí autodesk Inventoru,
 • využití Vault serveru pro týmovou práci při konstrukci elektrických strojů a přístrojů,
 • základní výpočty mechanického namáhání pomocí MKP,
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Informace o CAD systémech.
Osnova počítačových cvičení:
 1. Tvorba technické dokumentace
2. Tvorba technické dokumentace
3. Tvorba technické dokumentace
4. Základní pojmy a principy AutoCADu
5. Objemové a plošné modelování, parametrické programy
6. Adaptivní modelování v Inventoru
7. Tvorba výkresů v Inventoru 1
8. Tvorba výkresů v Inventoru 2
9. Obsahová centra v Inventoru
10. Vizualizace 1
11. Vizualizace 2
12. Výpočetní software 1 (FEMM, Ansys) - Import model, formáty souborů
13. Výpočetní software 2 (FEMM, Ansys) - Řešení jednoduchých fyzikálních problémů
Literatura referenční:
 
 • 3D Studio - Reference Manual, Autodesk, Inc
 • AutoCAD - Reference Manual, Autodesk, Inc
Literatura studijní:
 
 • Omura, G.: Mistrovství v AutoCADu, Computer Press. (CS)
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  Metody vyučování zahrnují cvičení na počítačích. Předmět využívá e-learning.

Project 1 - Autodesk Autocad 30 points
Project 2 - Autodesk Inventor - drawings 30 points
Project 3 - Autodeks Inventor - Visualization 30 points
Midterm exam 10 points
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29