Název:

Rétorika

Zkratka:RET
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
MITAINISY-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2019-04-08:
* "Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací budou průběžně doplňovány ...

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Zástupce garanta:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyG202 17:0018:501BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx
 
Cíle předmětu:
  Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky.
Anotace:
  Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.
Proč je předmět vyučován:
  Kultura řeči a komunikace rozhoduje mnohdy i o tom, jak úspěšně využije člověk své odborné vědomosti. Student VUT má právo požadovat možnost vzdělání i v této oblasti, které může pozitivně ovlivnit celý jeho život.
Osnova přednášek:
 
  1. Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
  2. Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
  3. Klasická stavba řeči
  4. Zhodnocení psychologických a společenských okolností
  5. Řeč těla a gest
  6. Umění přesvědčovat
  7. Eristická dialektika a její triky
  8. Ethos mluveného projevu
  9. Empatie a schopnost naslouchat
Literatura studijní:
 Altrichterová, B., Nastuneaková, M.: Rétorika pro každého. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997.
Kontrolovaná výuka:
  Přítomnost na přednáškách.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov (odhadem asi 2 strany textu).
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27