Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina M
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY2.povinný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2640022
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Zástupce garanta:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PopřednáškavýukyD105 18:0019:501MIT 2MIT MIN xx
PocvičenívýukyD105 20:0020:501MIT 2MIT MIN xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních systémů různých typů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.
Anotace:
  Inteligentní systémy, mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy. Metody umělé inteligence v návrhu a realizaci systémů. Systémy diskrétních událostí. Architektury řídicích systémů. Internet věcí, komunikační infrastruktura. Inteligentní budovy, Smart Home. Smart City, dopravní telematika, inteligentní vozidlo. Průmysl 4.0.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu inteligentních systémů různých typů.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět propojuje teoretické znalosti z oblastí modelování systémů a metod umělé inteligence s technologiemi, používanými v praktické realizaci řízení inteligentních (smart) systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy.
 3. Systémy diskrétních událostí v návrhu řídicích systémů.
 4. Softcomputing a expertní systémy v návrhu řídicích systémů. Fuzzy řízení.
 5. Agentní paradigma. Učící se a adaptivní řídicí systémy.
 6. Markovský rozhodovací proces a učící se se kontroler.
 7. Architektury a komponenty řídicích systémů.
 8. SCADA systémy a distribuované řídicí systémy. 
 9. Internet věcí (IoT), architektury IoT, komunikační protokoly, cloudové systémy.
 10. Inteligentní budovy - senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení. 
 11. Smart Home. Smart Grid. Smart City. 
 12. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy řízení dopravy, inteligentní a autonomní vozidlo.
 13. Smart manufacturing, CIM a Průmysl 4.0.

  Aktualizováno 2019.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Aplikace softcomputingu v inteligentních systémech.
 2. Metody návrhu inteligentních systémů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt - realizace inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
 4. David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
 5. Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
 6. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 7. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 8. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
 4. David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377
 5. Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
 6. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 7. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 8. Automatizace. http://www.automatizace.cz/
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29