Název:

Systémy odolné proti poruchám

Zkratka:SPP
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-povinný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Zástupce garanta:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Systémy odolné proti poruchám (SOP), UPSY
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
StpřednáškavýukyE104 11:0012:501MIT 2MIT xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytváření počítačových systémů pracujících správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.
Anotace:
  Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Řídké paritní kódy. Cyklické kódy, Fireovy kódy, konstrukce Galoisových konečných těles, kódy BCH a RS. Konvoluční kódy. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Radiační odolnost. Řídicí systém A380. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a softwarovými prostředky.
Proč je předmět vyučován:
  Seznámit studenty se zásadně významnou problematikou výpočetní techniky, která podstatným způsobem ovlivňuje všechny aplikační oblasti počítačové technologie zejména z hlediska životních a finančních rizik.
Osnova přednášek:
 
 • Principy odolnosti, struktury, techniky. Obvodová odolnost, TMR, GMR.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace, paritní a aritmetické kódy.
 • Reziduální kódy, Hammingovy kódy, řídké paritní kódy.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa, kódy BCH a RS, detekce bytových chyb.
 • Konvoluční kódy.
 • Časová redundance, alternující logika.
 • Odolnost na úrovni VLSI.
 • Odolnost v jednotkách počítačů a v počítačových systémech. Radiační odolnost.
 • Řídicí systém A380.
 • Architektura odolných systémů. Odolnost v komunikačních sítích.
 • Distribuované odolné systémy. Odolnost programového vybavení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuálně zadávaná témata projektů.
Literatura referenční:
 
 • Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, 2. vyd., PEARSON, 2010, ISBN 978-8131734407
 • Blahut, R. E.: Algebraic Codes for Data Transmission. Cambridge University Press, 2003, ISBN 978-0-521-55374-2
 • Stanford Compression Forum, EE387: Algebraic Error Control Codes, 2015
Literatura studijní:
 
 • Hlavička, J., Racek, S., Golan, P., Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992, ISBN 80-01-00852-5
 • Lin, S., Costello, D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, 2. vyd., PEARSON, 2010, ISBN 978-8131734407
 • Jiang, Y.: A Practical Guide to Error-Control Coding Using MATLAB. Artech House, 2010, ISBN 978-1-60807-088-6
 • Dumas, J.-G. a kol.: Foundations of Coding: Compression, Encryption, Error Correction. Wiley-Blackwell, 2015, ISBN 978-1118881446
 • Sanvicente, E.: Understanding Error Control Coding. Springer, 2019, ISBN 978-3030058395
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektu a jeho presentace.
Podmínky zápočtu:
  Vypracování projektu a jeho presentace, dosažení minimálního ohodnocení projektu 10 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.30.186