Název:

Moderní teoretická informatika

Zkratka:TID
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/TID/public/
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Výstavba překladačů (VYPa), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyE105 11:0013:501DVI xx
 
Cíle předmětu:
  Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.
Anotace:
  Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ

 • Normální formy obecných gramatik
 • Regulované gramatiky.
 • Maticové gramatiky.
 • Programované přepisovaní.
 • Gramatiky s nahodilým kontextem.
 • CD gramatické systémy.
 • PC gramatické systémy.
 • L systémy.
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 • Převodníky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Formální jazyky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 • Řízené formální modely: principy.
 • Maticové gramatiky.
 • Programované přepisovaní.
 • Gramatiky s nahodilým kontextem.
 • Levé verze řízených gramatik.
 • Hierarchie jazykových tříd definovaných řízenými gramatikami.
 • CD gramatické systémy.
 • PC gramatické systémy.
 • L systémy.
 • Semiparalelní formální modelů; multi-gramatiky.
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 • Nové verze klasických automatů.
 • Stávající trendy teoretické informatiky; shrnutí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Tematické práce založená na vybraných vědeckých studií z oblasti teoretické informatiky v problematice řešené v disertační práci studenta.
Literatura referenční:
 
 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
 • mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih
Literatura studijní:
 
 • Kopie přednášek
 • Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000
 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
Kontrolovaná výuka:
  1. Vypracování referátu během semestru:

 • Celkem 40 bodů, z toho 30 písemná část a 10 ústní část (prezentace)

 • Téma referátu musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno jak garantem předmětu (Prof. Meduna), tak i školitelem studenta.

 • Referát nutno odevzdat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentován. Odevzdání se provede elektronicky na email meduna@fit.vutbr.cz s předmětem "TID-referat". Pozor! Pokud bude referát odevzdán v úterý, automaticky ztráta 5 bodů. Pokud ještě později či vůbec, bude řešeno individuálně.

 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163