Název:

Teorie kategorií v informatice

Zkratka:TKD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (UM OADM)
Fakulta:Fakulta strojního inženýrství VUT
Pracoviště:Ústav matematiky - odbor algebry a diskrétní matematiky FSI VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie kategorií se zaměřením na aplikace v informatice. Jednotlivé kategoriální pojmy a výsledky jsou diskutovány z hlediska jejich významu a využití v informatice.
Anotace:
  Malé a velké kategorie, algebraické struktury jako kategorie, konstrukce na kategoriích (volné kategorie, podkategorie a duální kategorie), speciální typy objektů a morfismů, součiny a součty objektů, kategorie se součiny a logické obvody, kategorie se součty a vývojové diagramy, distributivní kategorie a imperativní programy, aritmetika reálných čísel a datové typy (zásobníky, pole, binární stromy, fronty, ukazatele), Turingovy stroje, funktory a funktorové kategorie, orientované grafy a regulární gramatiky.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Malé a velké kategorie - definice a příklady.
 2. Volné kategorie, duální kategorie.
 3. Iniciální a terminální objekty, součiny a sumy.
 4. Kategorie se součiny a logické obvody.
 5. Kategorie se sumami a vývojové diagramy.
 6. Distributivní kategorie, imperativní programy.
 7. Typy dat zásobníky, pole a binární stromy.
 8. Typy dat fronty a ukazatele, Turingovy stroje.
 9. Funktory a funktorové kategorie.
 10. Kategorie orientovaných grafů a regulární gramatiky.

 

  

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní přednášky matematiky na technických universitách
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou obeznámeni se základními principy teorie kategorií a s možnostmi aplikací těchto principů v informatice. Získané vědomosti pak budou moci využít při řešení konkrétních problémů ve svojí specializaci.
Osnova přednášek:
 
 1. Malé a velké kategorie, příklady 
 2. Algebraické struktury jako kategorie
 3. Konstrukce na kategoriích
 4. Vlastnosti objektů a morfismů
 5. Součiny a součty objektů
 6. Kategorie se součiny a logické obvody
 7. Kategorie se součty a vývojové diagramy
 8. Distributivní kategorie
 9. Imperativní programy
 10. Typy dat zásobník, pole a binární strom
 11. Typy dat fronta a ukazatel, Turingovy stroje 
 12. Funktory a funktorové kategorie
 13. Gramatiky a automaty

 

Osnova numerických cvičení:
  
Literatura referenční:
 
 • M. Barr, Ch. Wells: Category Theory for Computing Science, Prentice Hall, New York, 1990
 • B.C. Pierce: Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
Literatura studijní:
 
 • J. Adámek, Matematické struktury a kategorie, SNTL, Praha, 1982
 • B.C. Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
 • R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
Kontrolovaná výuka:
  Zpracovaní a obhájení eseje.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29