Název:

Vizualizace a CAD (v angličtině)

Zkratka:VIZa
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGMe-povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM)
Zástupce garanta:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM)
Cvičící:Milet Tomáš, Ing. (UPGM)
Prustoměrský Milan, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
přednáškavýukyE105 08:0009:501MIT 2MIT INTE xx
 
Cíle předmětu:
  Základní charakteristika podle ECTS:
Získat přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Seznámit se základními principy a funkcemi těchto systémů, především: práce ve 2D; práce ve 3D; zajištění přesnosti; modelování 3D scén; příprava scén pro vizualizaci; vizualizace scén. Seznámit se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci. Naučit se základní principy programování v CAD systémech.
Anotace:
  Přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Specifikace základních principů a funkcí těchto systémů pro: práci ve 2D, práci ve 3D, zajištění přesnosti, modelování 3D scén, přípravu scén a jejich vizualizaci. Metody vizualizace scén. Metody výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazba na vizualizaci. Reprezentace dat pro CAD systémy a vizualizaci. Specifikace uživatelských rozhraní pro CAD systémy. Specifikace základních principů programování v CAD systémech.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:
 • Studenti porozumí základním principům počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design)
 • Seznámí se s prací ve 2D CAD systému
 • Seznámí se s prací ve 3D CAD systému
 • Naučí se modelovat 3D scény
 • Naučí se připravit 3D scénu pro vizualizaci
 • Seznámí se s metodami vizualizce scén
 • Seznámí se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci
 • Naučí se základům programování v CAD systémech
Proč je předmět vyučován:
  Využití vizualizace pro komunikaci abstraktních nebo konkrétních nápadů se stalo všudepřítomným jevem. Uživatelé napříč různými disciplínami používají počítačové techniky k modelování komplexních návrhů, případně vizualizaci událostí a vědeckých dat. Počítačová podpora navrhování (CAD) je v důsledku rozsáhlého využití v automobilním, leteckém, architektonickém a zdravotnickém průmyslu ekonomicky důležitým prvkem pro podporu výzkumu v počítačové grafice (software a hardware). CAD je take hojně využíván ve filmech a počítačových animacích.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky vizualizace a CAD
 2. Základní principy a funkce CAD systémů
 3. Reprezentace dat v CAD systémech
 4. Typy a aplikace CAD systémů
 5. Sdílení dat v CAD systémech
 6. Uživatelská rozhraní CAD systémů
 7. Programování v CAD systémech
 8. Vazba mezi vizualizací a CAD
 9. Specifika scény pro vizualizaci
 10. Reprezentace scény pro vizualizaci
 11. Klasické metody vizualizace
 12. Metody "renderingu" pro vizualizaci
 13. Budoucí vývoj CAD a vizualizačních systémů
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvod do cvičení, seznámení s používaným CAD systémem
 2. Základy práce ve 2D
 3. Základy práce ve 3D
 4. Vytváření scény ve 3D
 5. Příprava scény pro vizualizaci
 6. Vizualiace scény
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuálně zadávané projekty v návaznosti na cvičení.
Literatura referenční:
 
 • Hughes, J.: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 2013, 978-0321399526
 • Ware, C.: Visual Thinking: for Design, Morgan Kaufmann, 2010, ISBN 978-0123708960
Literatura studijní:
 
 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 612 s., 2005, ISBN 80-251-0454-0
 • Farin, G.: Curves and Surfaces for CAGD, Academic Press, 2001, ISBN 978-1558607378
 • Ebert, D., S. et al.: Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Morgan Kaufmann, 2002, 978-1558608481
 • Watt, A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54412-1
 • Moeller, T., Haines, E.: Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1-56881-101-2
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaných projektů.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.207.89