Název:

Vybrané problémy informačních systémů

Zkratka:VPD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/private/
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v pokročilém návrhu a implementaci informačních systémů.
Anotace:
  Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta. Problémy vizualizace. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžadují u tématu, které zpracovali a prezentovali v eseji. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získat přehled o moderních informačních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.
Osnova přednášek:
 
 • Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 • Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 • Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model.
 • Data a jejich definice v OLAP modelu.
 • Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 • Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 • Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 • Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model.
 • Objektové konceptuální modelování.
 • Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 • Problémy vizualizace.
 • Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 
Literatura referenční:
 
 • Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 • Ellis, M.,A., Stroustrup,B.: The Annotated C++ Reference Manual, Addison - Wesley Publishing Company 1992, p.453
 • Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 • Gray, M.D.P., Kulkarni, K.G., Paton, N.W.: Object-Oriented Databases - A Semantic Data Model Approach, Prentice Hall 1992, p. 237
Literatura studijní:
 
 • Catell, R.G.G.: The Object Database Standard: ODMG - 93, Release 1.1, Morgan Kaufmann Publishers 1994 , San Francisco, p. 176
 • Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.
Kontrolovaná výuka:
  pouze přednášky
Průběžná kontrola studia:
  diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování eseje na dané téma
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29