Název:

Internetové aplikace

Zkratka:WAP
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina D
IT-MGR-2MSK-volitelný
MITAINADE-povinný
MITAINBIO-volitelný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-volitelný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-volitelný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/WAP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyD0206 09:0011:501MIT 2MIT xx
 
Cíle předmětu:
  Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména jazykem JavaScript, ale i jinými skriptovacími a značkovacími jazyky, a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výměnu dat.
Anotace:
  Internetové standardy a protokoly. Značkovací jazyky a rodina HTML a XML. Technologie výstavby stránek v HTML včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript. Bezpečnost a zranitelnosti webových aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  počítačové sítě, Internet, síťové protokoly, základy jazyka HTML
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost principů všech typů internetových aplikací. Pokročilejší znalost jejich vytváření. Pokročilé znalosti jazyka JavaScript a jeho uplatnění pro tvorbu frontendu i backendu.
Proč je předmět vyučován:
  Internetové aplikace jsou většinou populace používané každý den. Předmět se snaží studenty seznámit s jejich fungováním. V rámci předmětu se dozvíte, jak funguje jazyk JavaScript, zpracování události a jazyk TypeScript. Internetové aplikace je stále častěji potřeba propojovat pomocí správného návrhu webových API. Ve světě mobilních zařízení s nestálou konektivitou je potřeba řešit efektivní přenosy. To vše a mnohem víc je náplní tohoto předmětu. Znalosti uplatní nejen zájemci o uplatnění ve firmách zabývajícími se webovými technologiemi, ale jazyk JavaScript nachází uplatnění v celé řadě dalších oborů zabývajících se vytvářením aplikací, např. s využitím electronjs.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do internetových aplikací.
 2. Úvod do jazyka JavaScript.
 3. Pokročilé programování v jazyce JavaScript a jazyk TypeScript.
 4. Značkovací jazyky a serializace dat.
 5. Internetové sítě a web, protokoly TCP/IP, DNS, URI, MIME, HTTP.
 6. Tvorba webového frontendu (HTML, DOM, CSS, klientský JavaScript, frameworky).
 7. Webová aplikační rozhraní a webové služby (XMLRPC, web services, REST).
 8. Tvorba webového backendu (server-side rendering, Node.js, Express).
 9. Webové aplikace typu single page (Ajax, client-side rendering, frameworky).
 10. Zpracování XML (XPath, XSLT).
 11. Bezpečnost webových aplikací.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti tvorby webových stránek. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
Literatura referenční:
 
 • Rauschmayer, A.: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers, OReilly Media, http://speakingjs.com/es5/index.html.
 • Simpson, K.: Série You Don't Know JS, O'Reilly Media, 2014-2016. https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS.
 • Stefanov, S.: JavaScript patterns, O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-0-596-80675-0.
 • Flanagan, D.: JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages (Definitive Guides), O'Reilly Media; 6th edition, 2011. ISBN 978-0596805524.
 • Richardson, L., Amundsen, M.,Ruby, S.: RESTful Web APIs: Services for a Changing World, O'Reilly Media, Inc., 2013. ISBN 978-1514735169.
 • Pilgrim, M.: Ponořme se do HTML5, CZ.NIC, z. s. p. o., Praha 2014, 278 str., ISBN 978-80-905802-6-8.
 • Walmsley, P.: Definitive XML Schema, 2nd Edition, Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132886727.
 • Grigorik, I: High-performance browser networking. Beijing: O'Reilly, 2013. ISBN 978-1-4493-4476-4.
Literatura studijní:
 
 • Ambler, T., Cloud, N.: JavaScript Frameworks for Modern Web Dev. Berkeley, CA: Apress, 2015.
 • Alcorn, W., Frichot, C., Orru, M.: The Browser Hacker's Handbook. John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1118662090.
 • Kereki, F.: Mastering JavaScript Functional Programming: In-depth guide for writing robust and maintainable JavaScript code in ES8 and beyond, Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1787287440.
 • Rozentals, N.: Mastering TypeScript. Packt Publishing Ltd, 2017. ISBN 978-1786468710.
 • Pasquali, S.: Mastering Node. js. Packt Publishing Ltd, 2nd edition, 2017. ISBN 978-1785888960.
 • Casciaro, M., Luciano M.: Node. js Design Patterns. Packt Publishing Ltd, 2016. ISBN 978-1785885587.
 • Tal, L.: Essential Node. js Security. 2017. ISBN 978-1365698552.
 • Tidwell, D.: XSLT, O'Reilly Media; Second edition, 2008. ISBN 978-0596527211.
 • Vlist, E.: RELAX NG A Simpler Schema Language for XML, O'Reilly Media, 2011. ISBN 978-0596004217.
 • Meyer, E.A., Weil, E.: CSS: The Definitive Guide: Visual Presentation for the Web, O'Reilly Media; 4 edition, 2017. ISBN 978-1449393199.
 • Myers, G.J., aj.: The art of software testing, John Wiley and Sons, New Jersey, U.S.A., 3th edition, 2012. ISBN 978-1-118-03196-4.
 • Lombardi, A.: WebSocket: Lightweight Client-Server Communications, O'Reilly Media, Inc, 2015. ISBN 978-1449369279.
 • Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking - A top-Down Approach, Pearson Education Limited, 7th edition, 2017. ISBN 978-1-292-15359-9.
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Biehl, M.: RESTful API Design (API-University Series) (Volume 3). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1514735169.
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Vypracování projektu zaměřeného na webové aplikace.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (test a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115