Název:

Konvoluční neuronové sítě

Zkratka:KNN
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
MITAINADE-volitelný
MITAINBIO-povinný
MITAINCPS-volitelný
MITAINEMB-volitelný
MITAINGRI-volitelný
MITAINHPC-volitelný
MITAINIDE-volitelný
MITAINISD-volitelný
MITAINISY-volitelný
MITAINMAL-povinný
MITAINMAT-volitelný
MITAINNET-volitelný
MITAINSEC-volitelný
MITAINSEN-volitelný
MITAINSPE-povinný
MITAINVER-volitelný
MITAINVIZ-povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0350065
Garant:Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zástupce garanta:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyE112 18:0019:501MIT 2MIT xx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s konovlučními neuronovými sítěmi, jejich možnostmi, limity a s jejich praktickým využitím převážně v úlohách zpracování obrazu a počítačového vidění s částečným přesahem do zpracování řeči a jazyka. Umožnit absolventům samostatně používat konvoluční sítě v praktických aplikacích a celkově navrhovat řešení založená na konvolučních sítích včetně struktury sítí, jejich učení, tvorby datových sad a vyhodnocení kvality výsledku.
Anotace:
  Řešení založená na metodách strojového učení postupně nahrazují ručně navržená řešení v mnoha oblastech vývoje software, speciálně pak v percepčních úlohách zaměřených na získávání informací o reálném světě z informačně bohatých senzorů jako jsou kamery, mikrofony a podobně. Dominantní metodou strojového učení jsou v současné době neuronové sítě, a speciálně pak jejich varianty zaměřené na strukturovaná data - konvoluční neuronové sítě. Tyto přístupy jsou jádrem mnoha úspěšných komerčních aplikací a posunují možnosti umělé inteligence.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti lineární algebry (násobení vektorů a matic), diferenciálního počtu (parciální derivace a její význam, řetězcové pravidlo), jazyka Python a intuitivní pochopení teorie pravděpodobnosti (např. podmíněná pravděpodobnost). Jakékoliv znalosti strojového učení a zpracování obrazu jsou výhodou.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy konvolučních neuronových sítí, jejich učení (optimalizace), jejich stavebními bloky a programovými prostředími (frameworky) pro jejich implementaci. Získají základní povědomí o faktorech, které určují jejich úspěšnost v reálných aplikacích včetně vlastností datové sady, vhodnosti chybové funkce, vhodné struktury sítě, regularizace, optimalizace, přetrénování sítí a multi-task učení. Studenti se také seznámí s konkrétními příklady neuronových sítí pro široké spektrum úloh počítačového vidění (klasifikace, detekce, segmentace, identifikace), zpracování řeči, jazykového modelování, posilovaného učení a generování dat.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si vyzkouší spolupráci na týmovém projektu a seznámí se s knihovnami jazyka Python zaměřenými na matematické operace, lineární algebru a strojové učení.
Proč je předmět vyučován:
  Tento předmět využijete, ať už je vaším cílem pracovat jako odborník na umělou inteligenci v předních nadnárodních společnostech jako je Google či Facebook, chcete posunovat hranice umělé inteligence ve špičkovém akademickém týmu, nebo si jen tak chcete rozšířit obzory o současnosti umělé inteligence. Neuronové sítě jsou dnes jádrem mnoha komerčních aplikací od přepisu řeči, vyhledávání obrázků podle jejich obsahu a inteligentních dohledových systémů, až po konverzační systémy a autonomní automobily. Zároveň jsou neuronové sítě i hnací silou současného pokroku ve výzkumu a vývoji umělé inteligence. V tomto předmětu získáte základní povědomí o tom, jak takové sítě fungují a jak se prakticky používají. Zároveň vám představíme konkrétní příklady praktických sítí pro úlohy zpracování obrazu, zvuku a textu.
Osnova přednášek:
 
 1. Uvod, lineární modely, chybová funkce, alg. učení (optimalizace), vyhodnocení.
 2. Plně propojené sítě, chybové funkce pro klasifikaci a regresi. 
 3. Konvoluční sítě, lokalita a invariance výpočtů.
 4. Generalizace, regularizace, rozšiřování datových sad, multi-task sítě a předtrénování.
 5. Problémy při učení. Batch normalizace. Existující architektury klasifikačních sítí pro obraz.
 6. Detekce objektů: MTCNN face detektor, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO, SSD.
 7. Sémantická segmentace a segmentace instancí. Odhad vzdáleností, normál povrchu, osvětlení a pohybu.
 8. Sítě pro učení podobností a embedding. Rozpoznávání osob podle obličeje a hlasu. 
 9. Rekurentní neuronové sítě a zpracování sekvencí (textu a řeči). Connectionist Temporal Classification (CTC). Sítě s pozorností.
 10. Jazykové modely. Základní modely pro generování popisů obrázků, odpovědi na otázky, překlad jazyka a podobně.
 11. Generativní modely. Autoregresivní faktorizace. Generative Adversarial Networks.
 12. Posilované učení s neuronovými sítěmi. Deep Q-network (DQN) a policy gradients.
 13. Přehled nových a neortodoxních aplikací konvolučních sítí a jejich základní myšlenky.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Týmový projekt (2-3 studenti).
Libovolná témata navržená studenty a odsouhlasená vyučujícím.
Postup řešení projektu:
 • Formulace úlohy a utvoření týmu.
 • Průzkum existujících řešení a použitelných nástrojů.
 • Základní řešení a návrh vyhodnocování.
 • Sběr dat.
 • Experimenty, testování a postupné vylepšení řešení.
 • Závěrečná zpráva a prezentace projektu.
Literatura referenční:
 
 • Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press, 2016.
 • Li, Fei-Fei, et al.: CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. Stanford, 2018.
 • Bishop, C. M.: Pattern Recognition, Springer Science + Business Media, LLC, 2006, ISBN 0-387-31073-8.
Literatura studijní:
 
 • Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press, 2016.
 • Li, Fei-Fei, et al.: CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. Stanford, 2018.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 65 bodů.
 • Dva testy během semestru - 35 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 50 bodů z hodnocených částí předmětu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163