Název:

Moderní trendy informatiky (v angličtině)

Zkratka:MTIa
Ak.rok:2019/2020
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGMe-volitelný
MITAINADE-povinný
MITAINBIO-povinný
MITAINCPS-povinný
MITAINEMB-povinný
MITAINGRI-povinný
MITAINHPC-povinný
MITAINIDE-povinný
MITAINISD-povinný
MITAINISY-povinný
MITAINMAL-povinný
MITAINMAT-povinný
MITAINNET-povinný
MITAINSEC-povinný
MITAINSEN-povinný
MITAINSPE-povinný
MITAINVER-povinný
MITAINVIZ-povinný
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Zástupce garanta:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
ČtpřednáškavýukyE104 E105 E112 12:0013:501EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE xx
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti informatiky a informačních technologií, porozumět trendům v široké škále teoretických oblastí informatiky a jejich známých i předpokládaných aplikací, pochopit základní koncepty jednotlivých směrů a procesy, ovlivňující jejich dalšímu rozvoj.
Anotace:
  Předmět je vystavěn na sérii samostatných přednášek zaměřených na moderní trendy informatiky. Prvotní seznam témat je uveden níže.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními trendy informatiky a informačních technologií, které mají největší potenciál ovlivnit budoucí vývoj oboru. Samostatně nastudují vybrané téma a připraví referát o stavu poznání v dané oblasti a pokrocích v poslední době.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Díky kontaktu s odborníky v konkrétních odborných oblastech získají studenti schopnost proniknout do uvažování vědců a vývojářů v jednotlivých doménách. Prohloubí si také schopnosti získání přehledu v nové odborné oblasti, práce s literaturou a sledování aktuálního vývoje.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět reflektuje nemožnost absolvovat specializovaný kurz v široké škále teoretických oblastí v rámci dvouletého magisterského jazyka. Je tedy jakousi ochutnávkou toho, co se na poli informatiky aktuálně děje, a co by zájemce mohl dále sledovat či přímo zkoumat.
Osnova přednášek:
 
 1. Kvantové počítání
 2. Bezpečnost, spolehlivost a důvěryhodnost
 3. Aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence
 4. Syntetická biologie
 5. Strojový překlad
 6. Astroinformatika
 7. Fyzikální modelování
 8. Předpovídání počasí pro celý kontinent
 9. Systémy autonomního řízení
 10. Modelování v medicíně
 11. Algoritmické obchodování
 12. Rozhraní mezi mozkem a počítačem
 13. Současné a budoucí superpočítače
Literatura referenční:
 
 • Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. 2011. Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition (10th ed.). Cambridge University Press.
 • Yampolskiy, R.V., 2018. Artificial Intelligence Safety and Security. Chapman and Hall/CRC.
 • Russell, S.J. and Norvig, P., 2016. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited.
 • Solomon, L.D., 2017. Synthetic Biology: Science, Business, and Policy. Routledge.

Literatura studijní:
 
 • Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. 2011. Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition (10th ed.). Cambridge University Press.
 • Yampolskiy, R.V., 2018. Artificial Intelligence Safety and Security. Chapman and Hall/CRC.
Průběžná kontrola studia:
  
 • V polovině semestru bude vyžadována detailní osnova referátu a zpracování přehledu literatury, která bude použita.

Podmínky zápočtu:
  
 • Získání alespoň 50 bodů za hodnocený referát, zpracovávající přehled aktuálního vývoje ve vybrané oblasti informatiky (100 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29