Název:

Španělština pro začátečníky 1

Zkratka:BYS1
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Předmět z FAST, CŽV.
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Tluková Jolana, Mgr., Ph.D. (USV)
Cvičící:Rodriguez Daniel, Mgr. (USV)
Fakulta:Fakulta stavební VUT
Pracoviště:Ústav společenských věd FAST VUT
 
Odkazy:
 https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BYS1
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.4.91