Název:

Brno International Summer School in Information Technology

Zkratka:BISSIT
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:Em., 2019-04-08: Tento předmět je určen pouze pro zahraniční účastníky "letní školy" na FIT.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0100000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zástupce garanta:Studená Michaela, Ing. (Děkanát)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Odkazy:
 http://www.fit.vutbr.cz/events/bissit/
 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248