Název:

Pokročilé komunikační systémy

Zkratka:PKS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MPS2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PKS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3901300
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200200
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.
Anotace:
  Druhy komunikačních sítí. Elektrické rozhraní - vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Modemy v základním a přeloženém pásmu. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Veřejné telefonní sítě. Teorie přenosových systémů. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, systémy s přepínání rámců - Frame relay, s přepínáním buněk Cell relay a systémy pracující v asynchronním přenosovém režimu (ATM). Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1). Řízení telekomunikačních sítí. Bezdrátové a mobilní sítě - Analogový systém NMT a digitální systém GSM, GPRS. Trankové systémy pro mobilní komunikaci. Systém CTx a DECT. Systémy BlueTooth a WiFi.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly linkové vrstvy - HDLC 
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. Technologie xDSL.
 7. Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM
 8. Moderní mobilní sítě - GPRS, WAP
 9. Moderní mobilní sítě - EDGE, UMTS
 10. Bezdrátové sítě - WiFi
 11. Bezdrátové sítě - BlueTooth a ZigBee
 12. Systémy řízení bezdrátových sítí. Směrování v mobilních sítích. Systémy CTx a DECT.
 13. Telefonování přes datové sítě - VoIP 

 

Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod, rozdělení do cvičení.
 2. Měření strukturované kabeláže
 3. Měření na optickém vláknu
 4. Digitální telefonie.
 5. Modemy
 6. Připojení ADSL
 7. Vysokorychlostní digitální sítě
 8. Měření na ISDN
 9. Signalizační systém č. 7 - modelování a analýza
 10. Měření na mobilních sítích GSM
 11. Měření na mobilních sítích WiFi
 12. Měření na mobilních sítích BlueTooth
Literatura referenční:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996
Literatura studijní:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
  Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.30.186