Název:

Výstavba překladačů (v angličtině)

Zkratka:VYP
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VYP/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55200025
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bidlo Radek, Ing. (UIFS)
Blatný Petr, Ing. (UIFS)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Kopeček Tomáš, Ing. (UIFS)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Lorenc Luboš, Ing., Ph.D. (UIFS)
Lukáš Roman, Ing., Ph.D. (UIFS)
Masopust Tomáš, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Schönecker Rudolf, Ing. (UIFS)
Techet Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS)
Vítek Martin, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Detailně objasnit konstrukci překladačů, včetně moderních paralelních kompilátorů. Podrobně se seznámit s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Anotace:
  Předmět diskutuje pokročilá a doplňující témata týkající se konstrukce překladačů, která svou náročností překračují bakalářskou úroveň. Tato diskuse se bude soustředit na následující tři okruhy: (I) Pokročilá témata konstrukce klasických kompilátoru: konstrukce LR rozkladových tabulek, precedenční analýza vyššího řádu, důležité metody syntaktické analýzy s návraty, pokročilé metody optimalizace. (II) Principy paralelních kompilátorů: struktura paralelního překladače, fundamentální metody paralelní syntaktické analýzy, základní modely pro paralelní překlad. (III) Formální překladové modely a jejich vlastnosti: převodníky, překladové gramatiky, vlastnosti syntaxí řízených překladů (charakterizující jazyky, nekonečná hierarchie překladů apod.), vlastnosti formálních jazyků relevantní pro překladače, moderní formální modely pro překlad.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost sestrojit náročný překladač, včetně moderního paralelního kompilátoru. Hluboká obeznámenost s formálními překladovými modely a jejich vlastnostmi.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecná znalost formálních modelů pro překlad a jejich aplikací.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod: zopakování struktury překladače.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: konstrukce LR rozkladových tabulek.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: precedenční analýza vyššího řádu.
 • Obecná syntaktická analýza: důležité metody syntaktické analýzy s návraty.
 • Pokročilé metody optimalizace.
 • Paralelní kompilátory: struktura paralelního překladače.
 • Paralelní syntaktická analýzy: principy.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza shora dolů.
 • Deterministická paralelní syntaktická analýza zdola nahoru.
 • Generování paralelního kódu.
 • Moderní formální prostředky pro specifikaci jazyka: řízené a paralelní modely.
 • Formální prostředky pro specifikaci překladu: převodníky a překladové gramatiky.
 • Očekávané budoucí trendy, shrnutí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Vytvoření komplikovaného kompilátoru.
Literatura referenční:
 
 • Cooper, K.D.: Engineering a Compiler, San Francisco, Morgan Kaufmann, 2004, 879 s., ISBN 155860698X
Literatura studijní:
 
 • Češka, M., Ježek, K., Melichar B., Richta K.: Konstrukce překladačů, Praha, CZ, ČVUT, 1999, 636 s., ISBN 80-01-02028-2
Kontrolovaná výuka:
  Písemná zkouška, vytvoření projektu.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.94.196.192