Název:

Kryptografie

Zkratka:KRY
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.2.povinný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie. Zahrnuje klasickou kryptografii i moderní kryptografii tajným a veřejným klíčem.
Anotace:
  Úvod do kryptografie, klasická kryptografie, moderní kryptografie, symetrická kryptografie, vlastnosti bezpečného algoritmu, útoky, základní kryptografické symetrické algoritmy, asymetrická kryptografie, elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie, příklady asymetrických algoritmů, správa klíčů v symetrické kryptografii, správa klíčů v asymetrické kryptografii, certifikáty, příklady aplikace kryptografie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické a praktické znalostí v oblasti aplikované kryptografie. Znalost terminologie, znalost základních algoritmů, protokolů a jejich použití.
Osnova přednášek:
 
 • Klasická kryptografie.
 • Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
 • Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
 • Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
 • Typické aplikace symetrické kryptografie.
 • Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
 • Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
 • Příklady asymetrických algoritmů.
 • Algoritmy pro elektronický podpis (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
 • ElGamal, klíčovaný haš a MAC (Message Authentication Code) a jejich použití a vlastnosti.
 • Typické aplikace asymetrické kryptografie.
 • Správa klíčů v symetrické kryptografii.
 • Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Řešení problému z oblasti aplikované kryptografie.
Literatura referenční:
 
 • Menezes, A., Van Oorschot, P., Vanstone, A.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Literatura studijní:
 
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, dostupné na WWW
 • Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, dostupné na WWW
 • Menezes, A., Van Oorschot, P., Vanstone, A.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, dostupné na WWW
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.85.162.213