Název:

Internetové aplikace

Zkratka:WAP
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.1.volitelný
IT-MGR-2MIS.1.volitelný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/WAP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50200030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výmenu dat.
Anotace:
  Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména xml. Technologie výstavby stránek v html včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript, případně Perl, Python, Tcl a Visual Basic. Technologie xml, tj. jazyk xml, prostředky pro definici schémat, dotazovací jazyk, vytváření hypertextových vazeb, transformace xml, objektový model dokumentů, způsoby využití xml pro moderní informační systémy. Internetové standardy a protokoly.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  počítačové sítě, Internet
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost principů všech typů internetových aplikací. Základní znalost jejich vytváření.
Osnova přednášek:
 
 1. Přehled a rozdělení internetových služeb a realizovatelných aplikací.
 2. Skriptovací jazyky Javascript, Perl, Python, Tcl, Visual Basic.
 3. Internetové standardy a protokoly.
 4. Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména XML.
 5. Technologie výstavby stránek v html. Vývojové prostředky pro vytváření rozhraní v HTML.
 6. Technologie XML, tj. jazyk XML, prostředky pro definici schémat.
 7. Dotazovací jazyk XPath.
 8. Vytváření hypertextových vazeb XLink.
 9. Transformace XML.
 10. Objektový model dokumentů DOM.
 11. Způsoby využití xml pro moderní informační systémy.
 12. Rozhraní informačního systému na internetu.
 13. Jiné internetové aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.
Literatura referenční:
 
 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Flanagan, D.: JavaScript - kompletní  průvodce, Computer Press 2002 Praha,  825 s., ISBN 80-7226-626-8
 • Beazey, D.M.: Python - podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python, Neocortex 2002 Praha, 429 s., ISBN 80-86330-05-2
Literatura studijní:
 
 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198