Název:

Pokročilá počítačová grafika

Zkratka:PGP
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50100040
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu a využití moderních HW prostředků pomocí 3D API (OpenGL, DirectX).
Anotace:
  Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, aplikace zobrazovacích metod v OpenGL a DirectX, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, kódování a komprese 3D objektů a animací (MPEG4, 7), speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování", generování vizuálních efektů), tvorba modulů pro 3D grafické systémy (3D Studio, TrueSpace, Lightwave).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu a využití moderních HW prostředků pomocí 3D API (OpenGL, DirectX).
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, omezení počítačové grafiky
 2. Shadery (Herout)
 3. Rozsáhlé scény, level of detail (Kršek)
 4. Optimalizace sledování paprsku
 5. Animace kloubních soustav (Fědor)
 6. Kolaboratovní scény (Pečiva)
 7. Animace a motion capture (Fědor)
 8. Haptic a stereozobrazení (Sochor 30.11.)
 9. Virtuání a rozšířená realita - (Beran 7.12.2006)
 10. Návrh a struktura systémů pro 3D zobrazení (Herout 14.12.2006)
 11. Závěr, speciální zobrazování, scény s velkým rozsahem HDR, sound rendering (19.12.2006)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty.
Literatura referenční:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
Literatura studijní:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157