Název:

Zpracování řečových signálů

Zkratka:ZRE
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26201212
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:502501213
Garant:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Navazující:
Systémy zpracování řeči (SRE), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Popsat základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Podat přehled aplikací (rozpoznávání, syntéza, kódování) a informovat o praktických stránkách implementace řečových algoritmů.
Anotace:
  Aplikace počítačového zpracování řeči, číslicové zpracování řečových signálů, tvorba a slyšení řeči, úvod do fonetiky, předzpracování a základní parametry, lineárně-prediktivní model, cepstrum, určování základního tónu hlasu, kódování - časová oblast a vokodéry, rozpoznávání - DTW a HMM, syntéza. Software a knihovny pro zpracování řeči.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  základní znalosti o číslicovém zpracování signálů
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Pochopí základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Získají přehled o aplikacích (rozpoznávání, syntéza, kódování) a o praktických stránkách implementace řečových algoritmů. Budou schopni navrhnout jednoduchý systém pro zpracování řeči (detektor řečové aktivity, rozpoznávač několika izolovaných slov), včetně implementace do aplikačních programů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, aplikace zpracování řeči, relevatní vědní obory,  informační obsah.
 2. Číslicové zpracování řečových signálů
 3. Tvorba a slyšení řeči, základní pojmy z psychoakustiky, aplikace ve zpracování řeči.
 4. Úvod do fonetiky, mezinárodní normy pro označování fonémů.
 5. Předzpracování a základní parametry. 
 6. Lineárně-prediktivní model, spektrum pomocí lineární predikce. Aplikace LP. 
 7. Cepstrální analýza, Mel-frekvenční cepstrum
 8. Určování základního tónu hlasu
 9. Kódování řeči.
 10. Rozpoznávání řeči, dynamické programování DTW, skryté Markovovy modely HMM
 11. Syntéza řeči
 12. Software a knihovny pro zpracování řeči.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Paramatrizace, DTW, HMM.
 2. Prezentace projektů.
Osnova počítačových cvičení:
 
  V laboratořích (kromě poslední) je používán Matlab.
 1. Rámce, okna, spektrum, předzpracování.
 2. Lineární predikce (LPC).
 3. Určování základního tónu.
 4. Kódování.
 5. Rozpoznávání - Dynamic time Warping (DTW).
 6. Rozpoznávání - skryté Markovovy modely (Hidden Markov Model Toolkit - HTK).
Literatura referenční:
 
 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7 
 • Krčmová, N.: Fonetika a fonologie: zvuková stavba současné češtiny. ISBN 80-210-0137-2. Masarykova univerzita, Brno, 1990
 • Rabiner, L., Juang, B.H.: Fundamentals of Speech Recognition, Signal Processing, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ, 1993, ISBN 0-13-015157-2 
 • http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/speech/
Literatura studijní:
 
 • Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995, ISBN  80-200-0203-0
 • Gold, B., Morgan, N.: Speech and Audio Signal Processing, John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-35154-7
Průběžná kontrola studia:
  
 • půlsemestrální test
 • prezentace projektů
 • presentace výsledků na poč. cvičeních
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30