Název:

Pokročilé asemblery

Zkratka:PAS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001610
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50150035
Garant:Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s programováním náročnějších aplikací na nejnižší úrovni. Naučit používat instrukce multimediálního rozšíření procesorů Pentium. Seznámit s principy programování v chráněném režimu a použitím rozhraní Win32 API v nízkoúrovňových aplikacích. Seznámit s 64-bitovými procesory.
Anotace:
  Chráněný režim procesorů Pentium: princip ochrany, registry, správa paměti, soubor instrukcí. Technika programování v chráněném režimu, správa úloh, virtuální režim. Využití nízkoúrovňového Win32 API v aplikacích pro Windows. Technologie programování s využitím nových multimediálních instrukcí současných procesorů Pentium (MMX, SSE a 3DNow!). 64-bitové aplikace pro procesory AMD.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nezbytná je základní znalost asembleru procesorů rodiny 80x86 (pro studenty FIT je to předmět IAS) a znalost programování v NASM.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Seznámit s principy chráněného režimu. Naučit vytvářet programy používající instrukce MMX, SSE a 3DNow! a programy pracující v chráněném režimu. Naučit programovat pomocí Win32 API na nejnižší úrovni.
Osnova přednášek:
 
 1. Win32 API: programování aplikací ve Windows (konzola)
 2. Win32 API: programování aplikací ve Windows  (okna)
 3. Instrukce MMX
 4. Aplikace instrukcí MMX v multimediálních aplikacích
 5. Instrukce SSE a 3DNow!
 6. Aplikace SSE a 3DNow! v obecných aplikacích
 7. Aplikace SSE a 3DNow! ve 3D grafice
 8. Architektura procesorů Pentium: soubor registrů, adresování paměti, přerušení
 9. Chráněný režim procesoru (Protected Mode): soubor instrukcí a principy
 10. Chráněný režim procesoru (Protected Mode): FPU, práce s pamětí
 11. Zásady programování v chráněném režimu, správa úloh
 12. Programování 64-bitových aplikací
 13. 64bitové procesory (AMD 64): architektura, instrukce, rozšíření a změny
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Přepnutí procesoru do chráněného režimu a přepínání úloh v chráněném režimu
 2. Win32 API - konzolová aplikace
 3. Win32 API - klasická aplikace s okny I
 4. Win32 API - klasická aplikace s okny II
 5. Aplikace instrukcí MMX
 6. Obecná aplikace instrukcí SSE
 7. Aplikace instrukcí SSE ve 3D grafice
 8. Práce na individuálních programech
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt: program v chráněném režimu využívající instrukce MMX, SSE a Win32 API.
Literatura referenční:
 
 1. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, No Strach, 2003, ISBN 1886411972
 2. Irvine, K.R.: Assembly Language for Intel-Based Computers, Prentice Hall, 2002, ISBN 0130910139
 3. Bistry, D.: The Complete Guide to MMX Technology, McGraw-Hill/TAB Electronics, 1997, ISBN 0070061920
 4. Zbořil, F.: Strojově orientované jazyky, skripta, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 5. Abel, P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7
Literatura studijní:
 
 1. Zbořil, F.: Strojově orientované jazyky, skripta, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 2. Abel, P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7
 3. Hyde, R.: The Art of Assembly Language, No Strach, 2003, ISBN 1886411972
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou je půlsemestrální zkouška, hodnocený projekt s obhajobou a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 1. Půlsemestrální písemná zkouška.
 2. Hodnocený projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236