Název:

Diagnostika a bezpečné systémy

Zkratka:DBS
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390085
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:502001515
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Systémy odolné proti poruchám (SPP), UPSY
Nahrazuje:
Diagnostika a bezpečné systémy (DIA), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s metodami generování testů logických obvodů, jejich minimalizace a komprese, a dále s metodikou navrhování snadno testovatelných obvodů.
Anotace:
  Poruchové modely obvodů TTL, CMOS, PLA, zkratů. Metody generování testů. Strukturální testy. Funkční testy. Testování sekvenčních obvodů. Generování testů na úrovni HDL. Náhodné a pseudonáhodné generování testů. Lokalizační posloupnosti. Slovníky poruch. Komprese diagnostických dat. Návrh pro snadné testování, strukturované metody. Vestavěná diagnostika. Testování pamětí. Testování procesorů a kabeláže. Zabezpečení proti poruchám. Přístrojové vybavení pro diagnostiku. Verifikační přístupy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní metody generování testů a návrhu pro snadné testování.
Osnova přednášek:
 
 • Poruchové modely obvodů TTL, CMOS, PLA, zkratů.
 • Strukturní metody generování testů.
 • Funkční testy.
 • Testování sekvenčních obvodů.
 • Generování testů na úrovni RTL.
 • Náhodné a pseudonáhodné generování testů.
 • Lokalizační posloupnosti. Slovníky poruch.
 • Komprese diagnostických dat.
 • Návrh pro snadné testování.
 • Vestavěná diagnostika.
 • Testování pamětí.
 • Testování procesorů, kabeláže.
 • Zabezpečení proti poruchám.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Poruchové modely obvodů TTL, CMOS, PLA, zkratů.
 • Metody generování testů.
 • Funkční testy.
 • Testování sekvenčních obvodů.
 • Generování testů na úrovni RTL.
 • Náhodné a pseudonáhodné generování testů.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Sčítačka s vestavěnou diagnostikou.
 • Lineární posuvný registr se zpětnou vazbou.
 • Lineární celulární automat.
 • Hraniční testování.
 • Testování pamětí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadávání témat projektů.
Literatura referenční:
 
 • Abramovici, M., Breuer, M.A., Friedman, A.D.: Digital Systems Testing and Testable Design, Computer Science Press, 1990, ISBN 0-7167-8179-4 
 • Drábek, V.: Vlastnosti a použití binárních celulárních automatů, habilitační práce, Brno 1997
Literatura studijní:
 
 • Drábek, V.: Diagnostika elektronických obvodů, Brno, 2000, přednáškové texty v elektronické podobě.
Kontrolovaná výuka:
   
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, laboratorní cvičení a projekt.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování půlsemestrální zkoušky, laboratorních cvičení a vypracování projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.36.101