Název:

Kódování a komprese dat

Zkratka:KKO
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Gajda Zbyšek, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností.
Anotace:
  Ztrátové a bezztrátové komprese dat. Základní techniky. Transformační kódování, Walshova, Hadamardova, Burrows-Wheelerova transformace. Statistické metody. Slovníkové metody, LZ77, 78. Kódování délkou sledů. Huffmanovo a aritmetické kódování. Jiné metody. MXT.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost činnosti základních jednotek počítače.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Význam moderních forem kódování a komprese informace.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod.
 2. Základní techniky.
 3. Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 4. Statistical methods.
 5. Slovníkové kompresní metody.
 6. LZ77, 78.
 7. Kódování délkou sledů.
 8. Huffmanovo kódování.
 9. Aritmetické kódování.
 10. Další metody.
 11. MXT.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Dvě zadání projektů.
Literatura referenční:
 
 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second Edition, Springer 2000, ISBN 0-387-95045-1
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemka a vypracování dvou projektů.
Podmínky zápočtu:
  Půlsemestrální písemka a vypracování dvou projektů.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139