Název:

Kódování a komprese dat

Zkratka:KKO
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Gajda Zbyšek, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností.
Anotace:
  Ztrátové a bezztrátové komprese dat. Huffmanovo a aritmetické kódování. Kódování délkou sledů. LZ77, 78 a jejich modifikace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost činnosti základních jednotek počítače.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Význam moderních forem komprese dat.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod.
 • Intuitivní kompresní metody.
 • Statistické kompresní metody.
 • Huffmanovo kódování, modifikace.
 • Aritmetické kódování.
 • Kódování délek sledů.
 • Slovníkové kompresní metody.
 • LZ77, 78.
 • Modifikované metody LZ.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadání projektů.
Literatura referenční:
 
 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Third Edition, Springer 2004, ISBN 0-387-40697-2
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování dvou projektů.
Podmínky zápočtu:
  Vypracování dvou projektů a jejich odevzdání ve vyhlášeném termínu.
1. Naprogramujte statistickou metodu komprese dat, přednostně volte adaptivní metodu. Max 20 bodů.
2. Naprogramujte slovníkovou metodu komprese dat, tj. některou z verzí komprese typu LZ. Max 20 bodů.
Projekty přebírá a hodnotí Ing. Zbyšek Gajda.
Semestrální písemka max 60 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254