Název:

Číslicové zpracování signálů

Zkratka:SIG
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIG/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:501510025
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Přednášející:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Cvičící:Granát Jiří, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s algoritmy číslicového zpracování signálů a s programováním multimediálních aplikací na signálových procesorech.
Anotace:
  Úvod do teorie číslicového zpracování signálů. Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky. Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců. Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor. Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky. Programování DSP algoritmů (diskrétní konvoluce, korelace, číslicové filtry IIR, FIR, LMS, DFT, FFT a IFFT). Zpracování řečových a hudebních signálů na DSP. Zpracování obrazových dat na DSP. Specializované DSP architektury na bázi FPGA. Návrh vestavěných systémů s DSP. Příklady komplexních DSP systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni naprogramovat základní algoritmy číslicového zpracovaní signálů na DSP procesorech s použitím profesionálních návrhových systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do teorie číslicového zpracování signálů.
 • Digitalizace signálu. A/D a D/A převodníky.
 • Architektury procesorů pro zpracování signálů. Generace a architektury DSP různých výrobců.
 • Reprezentace dat v pevné a pohyblivé řádové čárce. Instrukční soubor.
 • Programování signálových procesorů. Vývojové prostředky.
 • Programování DSP algoritmů I. (diskrétní konvoluce, korelace).
 • Programování DSP algoritmů II. (číslicové filtry IIR, FIR a LMS).
 • Programování DSP algoritmů III. (DFT, FFT a IFFT).
 • Zpracování řečových signálů na DSP.
 • Zpracování hudebních signálů na DSP.
 • Zpracování obrazových dat na DSP.
 • Specializované DSP architektury na bázi FPGA.
 • Návrh vestavěných systémů s DSP.
 • Příklady komplexních DSP systémů .
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Vývojové desky DSP. Návrhové systémy. Programování DSP.
 • Implementace základních DSP algoritmů I.
 • Implementace základních DSP algoritmů II.
 • Implementace vzorové DSP aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální DSP projekt v rozsahu 5 hodin.
Literatura referenční:
 
 • Lyons, R.G.: Understanding Digital Signal Processing, Prentice Hall PTR; 2 vydání, 2004, 688 s, ISBN 0131089897.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování 4 počítačových laboratorních úloh a vypracování projektu.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, protokol o 4 počítačových laboratorních úlohách a vypracování projektu v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163