Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50200030
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů a s vybranými systémy používanými v praxi.
Anotace:
  Úvod do teorie inteligentních systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, specifika návrhu inteligentních systémů, modelování a prototypování, inteligentní řídicí systémy, inteligentní senzorové systémy, inteligentní informační systémy, získávání znalostí z databází, expertní systémy, distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy, robotické a multirobotické systémy, biometrické systémy.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, principy strojového učení, příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o principech inteligentních systémů a budou tak schopni tyto systémy navrhovat a realizovat.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod
 2. Softcomputing
 3. Agentní systémy
 4. Strojové učení
 5. Inteligentní řídicí systémy
 6. Expertní systémy
 7. Plánování
 8. Distribuovaná umělá inteligence, multiagentní systémy
 9. Robotické a multirobotické systémy
 10. Inteligentní senzorové systémy a sítě
 11. Získávání znalostí z databází
 12. Biometrické systémy
 13. Dodatky, shrnuti, závěr
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt - návrh (části) jednoduchého inteligentního systému
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Negnevitsky, M.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2001, ISBN 0-321-20466-2
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test 
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27