Název:

Real-time operační systémy

Zkratka:ROS
Ak.rok:2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MPS2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ROS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390085
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:551501218
Garant:Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Přednášející:Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenta se základními principy v oblasti real-time operačních systémů a obohatit studenta o teoretické znalosti a praktické zkušenosti s aplikacemi operačních systémů reálného času v oblasti vestavěných systémů.
Anotace:
  Studie konceptů, technik a standardů pro vestavěné operační systémy včetně vestavěných operačních systémů reálného času. Předmět pokrývá následující problematiku: Základní koncepty reálného času. Specifikace a návrh systémů reálného času. Jádra. Komunikace a synchronizace. Správa paměti. Analýza a optimalizace výkonnosti. Fronty. Spolehlivost a odolnost proti poruchám. Multiprocesorové systémy. Integrace hardware a software. Studie operačních systémů Windows CE a RT-Linux.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost principů operačních systémů (OS): přehled architektur OS, klasifikace OS, znalost struktury jádra OS UNIX a principů volání služeb jádra, shell. Pojmy přepínání kontextu, multitasking. Souborové systémy, správa procesů, virtuální paměť. Znalost programování v jazyce C.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Teoretický základ a praktická znalost operačních systémů pracujících v reálném čase. Po absolvování předmětu studenti budou schopni využít víceúlohové možnosti real-time operačních systémů, porozumí základním principům z oblasti real-time systémů, seznámí se s vlastnostmi, strukturou a konkrétními implementacemi těchto systémů a s faktory, které mají podstatný vliv na vlastnosti těchto systémů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Pokročilá znalost operačních systémů pro práci v reálném čase.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do konceptů, technik a standardů pro vestavěné operační systémy.
 2. Vestavěné operační systémy reálného času.
 3. Základní koncepty reálného času.
 4. Specifikace a návrh systémů reálného času.
 5. Jádra.
 6. Komunikace a synchronizace.
 7. Správa paměti.
 8. Analýza a optimalizace výkonnosti.
 9. Fronty.
 10. Spolehlivost a odolnost proti poruchám.
 11. Multiprocesorové systémy.
 12. Integrace hardware a software.
 13. Případové studie: Windows CE, RT-Linux.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Kompilátor, linker, make, konvence volání procedur.
 2. Programování aplikací pracujících v reálném čase.
 3. Multitasking a plánovací algoritmy.
 4. Příklad systému s RTOS pracujícího v reálném čase.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt v rozsahu 5 hodin.
Literatura referenční:
 
 • Abbott, D.: Linux for Embedded and Real-Time Applications. Newnes, 2002, 256 s., ISBN 0-75067-546-2.
 • Cheng, A. M. K.: Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, and Verification. Wiley, 2002, 552 s., ISBN 0-471-18406-3.
 • Cottet, F., Delacroix, J., Kaiser, C., Mammeri, Z.: Scheduling in Real-Time Systems. John Wiley & Sons, 2002, 266 s., ISBN 0-470-84766-2.
 • Horovčák, P.: Systémy reálneho času. Elfa, Košice, 2002, 141 s., ISBN 80-89066-29-1 (brož.).
 • Krishna, C. M., Shin, K. G.: Real-Time Systems. McGraw-Hill, 1997, 448 s., ISBN 0-07-114243-6.
 • Laplante, P. A.: Real-Time Systems Design and Analysis. Wiley-IEEE Press, 2004, 528 s., ISBN 0-471-22855-9.
 • Levi, S. T., Agrawala, A. K.: Real-Time System Design. McGraw-Hill, 1990, 299 s., ISBN 0-07037-491-0.
 • Li, Q., Yao, C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems. CMP Books, 1st Edition, 2003, 294 s., ISBN 1-57820-124-1.
 • Srovnal, V.: Operační systémy pro řízení v reálném čase. VŠB TU, Ostrava, 1. vydání, 2003, 218 s., ISBN 80-248-0503-0 (brož.). 
 • Strnadel, J.: Studijní opora k předmětu ROS. FIT VUT v Brně, Brno, 2006, 120 s.
Literatura studijní:
 
 • Joseph, M.: Real-Time Systems Specification, Verification and Analysis. Prentice Hall, 1996, p. 278, ISBN 0-13-455297-0.
 • Strnadel, J.: Studijní opora k předmětu ROS. FIT VUT v Brně, Brno, 2006, 120 s.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektu, protokolu z počítačových laboratorních úloh, polosemestrální písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, protokol o 4 laboratorních počítačových úlohách a vypracování projektu v předepsaných termínech.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29