Název:

Počítačový návrh

Zkratka:IPN
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je naučit studenty pracovat s programovými nástroji CAD/CAE pro editaci schémat, simulaci číslicových obvodů a jejich implementaci na bázi PLD obvodů a desek s plošnými spoji PCB.
Anotace:
  Systém automatizovaného projektování. Programové nástroje CAD/CAE. Specifikace návrhových systémů OrCAD a Xilinx. Specifikace a syntéza číslicových systémů. Editory schémat, dekompozice logického návrhu, simulace číslicových systémů, standardní a pokročilé techniky rozmisťování obvodových uzlů, automatický návrh propojení. Programování programovatelných logických obvodů (PLD), návrh desek s plošnými spoji (PCB). Generování technologických dat pro výrobu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost teorie logických obvodů a základního sortimentu logických obvodů 
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost navrhnout a realizovat číslicové obvody na platformě desek s plošnými spoji a PLD obvodů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do automatizace projektování, programové nástroje CAD.
 • Specifikace a syntéza číslicových subsystémů.
 • Dekompozice rozsáhlých schémat.
 • Editory schémat.
 • Číslicové simulátory.
 • Manuální a automatizované rozmístění.
 • Automatický návrh propojení.
 • Návrh a implementace PLD obvodů.
 • Pokročilý návrh PLD obvodů, kritické časování.
 • Návrh desek s plošnými spoji (PCB).
 • Přehled návrhu VLSI obvodů.
 • Optimalizační algoritmy.
 • Generování technologických dat pro výrobu.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Editace číslicových obvodů
 • Simulace číslicových obvodů
 • Manuální a automatizované rozmístění
 • Automatizované propojení
 • Návrh PLD obvodů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Logický a fyzický návrh zadaného číslicového obvodu
Literatura referenční:
 
 • Clyde F., Jr. Coombs (Editor): Printed Circuits Handbook, McGraw Hill, 1995, ISBN 0070127549.
 • Mazumder P., Rudnick M.: Genetic algorithms for VLSI design, layout & test automation. Prentice Hall, 1999, ISBN0-13-011566-5.
 • Breuer M., A.: Design automation of digital systems, vol. 1, Prentice-Hall, 1973, USA, ISBN 0-13-199893-5.
Literatura studijní:
 
 • Záhlava V.: OrCAD 10, Grada 2004, ISBN 0-247-0904-X
 • Mazumder P., Rudnick M.: Genetic algorithms for VLSI design, layout & test automation. Prentice Hall, 1999, ISBN0-13-011566-5.
 • Zendulka, J., Schwarz, J.: Design automation of digital systems, textbook, VUT Brno, 1992, 160 pp.
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou laboratoře a projekt
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů.
 • Individuální projekt - 15 bodů.
 • Laboratoře - 15 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů.
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle. pravidel ECTS - 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.84.139.101