Název:

Návrh, správa a bezpečnost

Zkratka:NSB
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MPS2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000400
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Centrum výpočetní techniky FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.
Anotace:
  Návrh a struktura počítačových sítí. Konfigurace a správa unixových systémů a síťových prvků. Zálohování dat. Rozšíření TCP/IP, IPv6, IPsec. Rozšířené síťové služby. Zabezpečení síťových služeb. Firewally a blokování komunikace. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Virtuální privátní sítě.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do bezpečnosti počítačových sítí.
 2. Autentizace a autorizace - Kerberos, model AAA, 802.1x.
 3. Bezpečnost v operačních systémech - ACL, audit, MAC, BSM.
 4. Systémy IDS a IPS, detekce útoků, bezpečnost hesel.
 5. Firewally a blokování komunikace.
 6. Virtuální privátní sítě VPN.
 7. Provoz a správa počítačové sítě.
 8. Provoz a správa aplikací, zálohování.
 9. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 10. Kabelážní systémy.
 11. Návrh sítí.
 12. Případová studie - síť VUT.
 13. státní svátek
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Tvorba kabeláže, propojování počítačů.
 2. Bezdrátové sítě.
 3. Konfigurace DHCP, DNS, NAT.
 4. Bezpečnost - firewally, ACL.
 5. Praktická zkouška.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Praktická zkouška z konfigurace na posledním cvičení.
Literatura referenční:
 
 • Stallings, W.: Network Security Essentials: Applications and Standards, 3/E, Prentice Hall, 2007, ISBN 9780132380331
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7
Literatura studijní:
 
 • Stallings, W.: Network Security Essentials: Applications and Standards, 3/E, Prentice Hall, 2007, ISBN 9780132380331
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou účast na počítačových cvičeních, vypracování projektu a závěrečná zkouška, která má dva náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy na začátku laboratorních cvičení (3*10 bodů), praktická zkouška v laboratoři (10 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Získání minimálně 18 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157