Název:

Zdroje medicínských dat

Zkratka:ZDM
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26013130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7003000
Garant:Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI)
Cvičící:Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získání znalostí o biologických zdrojích signálů a dat a o technických možnostech akvizice těchto dat. Přehled a vysvětlení principů základních systémů pro lékařskou diagnostiku s důrazem na poskytovaná data. Poznatky umožňují porozumění specifikům pořizování a analýzy medicínských dat a jsou nezbytné pro komunikaci v lékařském prostředí.
Anotace:
  Informační a řídicí subsystémy lidského organismu. Nervová soustava a její elektrické vlastnosti. Geneze elektrických biosignálů. Elektroencefalografie, elektromyografie, elektrokardiografie, fonokardiografie. Měření krevního tlaku a průtoku, teploty, atd., monitorovací systémy. Diagnostika cév. Měření mechaniky dýchání, zátěžové funkční testy, měření vlastností smyslových orgánů. Základy zobrazovacích systémů v lékařství: digitální radiografie, počítačové rentgenové tomografy, zobrazovací systémy jaderné magnetické rezonance, gamazobrazovací systémy a systémy jednofotonové a dvoufotonové emisní tomografie, digitální ultrasonografie. Hematologické a biochemické analýzy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní znalosti o principech a využití nejdůležitějších diagnostických metod a systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Informační a řídicí subsystémy lidského organismu. Nervová soustava a její elektrické vlastnosti.
 2. Geneze elektrických biosignálů. Elektroencefalografie, elektromyografie. elektrokardiografie, fonokardiografie
 3. Měření krevního tlaku, teploty, mechaniky dýchání a dalších fyziologických veličin
 4. Měření krevního průtoku, ultrazvukové dopplerovské systémy. Komplexní diagnostika cév.
 5. Monitorovací systémy, jednotky intenzivní péče, zátěžové funkční testy
 6. Měření vlastností smyslových orgánů - sluchu a zraku
 7. Digitální radiografie.
 8. Rentgenová výpočetní tomografie.
 9. Zobrazovací systémy magnetické rezonance.
 10. Gama-zobrazovací systémy.
 11. Zobrazovací systémy jednofotonové emisní tomografie a pozitronové emisní tomografie.
 12. Digitální sonografie.
 13. Principy metod užívaných v biochemických a hematologických laboratořích
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Měření elektrické aktivity mozku - svodové systémy, změny tvaru signálu při různých aktivitách pokusné osoby.
 2. Snímaní EKG a VKG signálu, rozměření a popis signálu .
 3. Exkurse na klinické pracoviště pro snímání zátěžového EKG a respirace (bicyklový ergometr), holterovský systém EKG, tlaku krve a pH obsahu žaludku.
 4. Seznámení s dopplerovským obousměrným měřičem rychlosti toku krve, seznámení s diagnostickým systémem IMEXLAB 9000 - dopplerovské a pletysmografické měření, neinvazivní měření krevního tlaku. Ukázka klasifikačního algoritmu pro AVG a pletysmografické signály, implementovaného na PC.
 5. Měření vlastností ucha, elektrookulografie, optokinetický a postrotační nystagmus.
 6. Exkurse na pracoviště vybavené systémy pro digitální radiografii a rentgenovou výpočetní tomografii.
 7. Exkurse na pracoviště vybavené systémy pro zobrazení magnetické rezonance.
 8. Exkurse na pracoviště vybavené gama-zobrazovacími systémy a systémy jednofotonové emisní tomografie.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Rozměření EKG signálu, rozpoznávání tvarových změn EKG signálu a jejich členění do skupin
 • Potlačení impulsů kardiostimulátoru ve snímaném EKG signálu a detekce neučinné stimulace
 • Segmentace a zpracování úseků signálu EEG
 • Zpracování a prezentace medicínských obrazových dat
Literatura referenční:
 
 • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995
 • Holčík, J., Straszecka,E.: Bionika, Brno, ÚBMI FEI VUT v Brně 1999.
 • Rozman, J.: Ultrazvuková technika v lékařství. VUT FE, Brno 1979.
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství. VUT FE, Brno 1989.
 • Drastich, A.: Medical Imaging Systems. ÚBMI FEI VUT v Brně 2000.
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. ÚBMI FEI VUT v Brně 2001.
 • Krestel, E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics. Siemens Aktiengesellschaft. Berlin and Munch 1990.
 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Akdemické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, VUT Brno, 2000
Literatura studijní:
 
 • Holčík, J., Straszecka,E.: Bionika, Brno, ÚBMI FEI VUT v Brně 1999.
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství. VUT FE, Brno 1989.
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. ÚBMI FEI VUT v Brně 2001.
 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika I. Akdemické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, VUT Brno, 2000
Kontrolovaná výuka:
  Náhrada není možná.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola řešení konkrétních úkolů v laboratorním cvičení.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast v laboratorní výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32