Název:

Základy umělé inteligence

Zkratka:IZU
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZU/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60202000
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Jurka Pavel, Ing. (UITS)
Mazal Zdeněk, Ing. (UITS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka.
Anotace:
  Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, hraní her. Reprezentace znalostí. Základy jazyků PROLOG a LISP. Principy strojového učení. Příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem. Aplikační oblasti umělé inteligence.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Žádné.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s metodami řešení úloh a získají i základní informace o strojovém učení, počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka. Budou schopni navrhovat programy využívající heuristik při řešení problémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, typy UI úloh, metody řešení úloh (BFS, DFS, DLS, IDS).
 2. Metody řešení úloh, pokr. (BS, UCS,  Backtracking, Forward checking).
 3. Metody řešení úloh pokr. (BestFS, GS, A*, IDA, SMA, Hill Climbing, Simulated annealing, Heuristic repair).
 4. Metody řešení úloh pokr. (Rozklad na podproblémy, AND/OR grafy).
 5. Metody hraní her (minimax, alfabeta, hry s nejistotou).
 6. Logika a UIN, resoluční metoda a její využití při řešení úloh.
 7. Reprezentace znalostí (základní schémata).
 8. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku PROLOG.
 9. Implementace základních prohledávacích algoritmů v jazyku LISP.
 10. Strojové učení.
 11. Základy obecné teorie rozpoznávání.
 12. Principy počítačového vidění.
 13. Principy zpracování přirozeného jazyka.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Řešení úloh - jednoduché programy.
 2. Řešení úloh - hraní her.
 3. Jazyk PROLOG - seznámení s jazykem.
 4. Jazyk PROLOG - jednoduché individuální programy.
 5. Jazyk LISP - seznámení s jazykem.
 6. Jazyk LISP - jednoduché individuální programy.
 7. Jednoduché programy pro rozpoznávání obrazů.
Literatura referenční:
 
 • Russel,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, second edition 2003, ISBN 0-13-080302-2
 • Luger,G.F., Stubblefield,W.A.: Artificial Intelligence, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1993, ISBN 0-8053-4785-2
Literatura studijní:
 
 • Zbořil,F., Hanáček,P.: Umělá inteligence, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1990, ISBN 80-214-0349-7
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský,J. a kol.: Umělá inteligence (1)+(2), ACADEMIA Praha, 1993 (1), 1997 (2), ISBN 80-200-0502-1
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 20 bodů
 • Programy v počítačových cvičeních - 20 bodů
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 15 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106