Název:

Technika personálních počítačů

Zkratka:ITP
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITP/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Herrman Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Kubek Ján, Ing. (UPSY)
Straka Martin, Ing., Ph.D. (UPSY)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Návrh počítačových systémů (INP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  

Rozvíjet znalosti získané v předmětech zaměřených na konstrukci počítačů, prezentovat způsob implementace těchto obecně platných principů v personálních počítačích. Seznámit se s vývojem architektur procesorů využívaných v personálních počítačích. Vysvětlit principy konstrukce pamětí a rychlých vyrovnávacích pamětí. Naučit se rozumět principům činnosti systémových sběrnic a V/V sběrnic. Získat přehled o využívaných periferních zařízeních v sestavách personálních počítačů a jejich parametrech.

Anotace:
  Předmět bude studentům poskytovat informace o aktuálním stavu v technice personálních počítačů. Studenti budou seznámeni s principy konstrukce personálních počítačů a jejich komponent,  sběrnic pro komunikaci s periferními zařízeními. V laboratorních cvičeních se studenti seznámí s praktickými problémy, které jsou řešeny při instalaci a údržbě personálních počítačů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Principy konstrukce číslicových obvodů a výpočetních systémů, základní principy konstrukce periferních zařízení a jejich řadičů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí uplatňovat znalosti získané studiem obecných principů konstrukce výpočetních systémů při získávání informací o moderní výpočetní technice. Budou schopni uplatnit tento přístup při seznamování se se strukturou a vlastnostmi personálních počítačů a jiných moderních výpočetních systémů. Získají vědomosti o aktivitách fy Intel v této oblasti. Seznámí se s vývojem architektur těchto systémů, vnitřní strukturou, vývojem sběrnicových systémů a periferních zařízení personálních počítačů.
Osnova přednášek:
 
 1. Vývoj typů personálních počítačů, parametry, pojmy.
 2. Vývoj architektur mikroprocesorů Intel.
 3. Uplatnění principů architektur CISC a RISC v mikroprocesorech fy Intel.
 4. Organizace paměti, konstrukční prvky, technologie, adresace paměti, adresace V/V portů. Paměť CMOS.
 5. Rychlá vyrovnávací paměť, organizace, realizace.
 6. Koprocesory a jejich uplatnění v technice personálních počítačů.
 7. Informace o aktuální sadě integrovaných obvodů.
 8. Principy řízení periferních operací, PIO režimy, vstup s přerušením, přímý přístup do paměti.
 9. Vývoj sběrnicových systémů personálních počítačů.
 10. Sběrnice PCI, struktura, komunikace.
 11. Principy návrhu a konstrukce externích adaptérů.
 12. Sběrnice pro řízení periferních zařízení.
 13. Technické prostředky pro realizaci sítí.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Konstrukce PC a jeho komponent.
 2. Komunikace s klávesnicí, řadič klávesnice.
 3. Využití programovatelného paralelního rozhraní PPI 8255 pro komunikaci s periferním zařízením.
 4. Komunikace přes paralelní rozhraní, ovládání maticově orientovaného výstupního zařízení.
 5. Komunikace přes sériové rozhraní, ovládání vektorově orientovaného výstupního zařízení.
 6. Využití služeb DOSu/BIOSu pro řízení periferních operací.
 7. Optické rozpoznávání znaků, skener.
 8. EIDE disk, logická struktura.
 9. Sběrnice SCSI.
 10. Řízení disku SCSI.
 11. FDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů.
 12. HDD, řadič a jeho struktura, registry, řízení periferních operací pomocí registrů.
 13. Grafický adaptér, řadič a jeho struktura, registry, detailní řízení periferní operace.
Literatura referenční:
 
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable PC Hardware Book, Addison-Wesley, 1997, Anglie, ISBN 0-201-40399-4, 1384 stran
 • Hans-Peter Messmer: The Indispensable Pentium Book, Addison-Wesley, 1995, USA, ISBN 0-201-87727-9, 496 stran
 • Scott Mueller: Osobní počítač, Computer Press, 2001, ISBN 80-7226-470-2, 870 stran
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě.
Kontrolovaná výuka:
  Absolvování laboratorních cvičení, půlsemestrální písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemná práce: 30 bodů
 • Závěrečná písemná práce: 70 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32