Název:

Seminář Smalltalk

Zkratka:IST
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IST/public/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Objektově orientované modelování a prototypování (OMP), UITS
 
Cíle předmětu:
  Cílem semináře je seznámit studenty s typickým dynamickým jazykem, s rychlým prototypováním a s principy čisté objektové orientace, naučit je programovat v jazyce Smalltalk a používat základní návrhové vzory.
Anotace:
  Čistá objetová orientace. Smalltalk - jazyk. Smalltalk - prostředí pro programování. Programování ve Smalltalku. Ladění a údržba programů. Smalltalk - knihovna tříd. Programovací techniky, tvorba aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Schopnost programovat v libovolném programovacím jazyce.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Praktická zkušenost s čistou objektovou orientací, s rychlým prototypováním, s tvorbou grafických uživatelských rozhraní, s významnými návrhovými vzory. Přehled o síťových aplikacích a využití aplikačních serverů. Schopnost rychle se adaptovat na libovolný jiný objektově orientovaný jazyk.
Osnova seminářů:
 
 1. Čistá objektová orientace, typová bezpečnost, virtuální stroj.
 2. Smalltalk - jazyk a systém.
 3. Smalltalk - prostředí pro programování.
 4. Základy programování ve Smalltalku.
 5. Ladění a údržba programů.
 6. Základní knihovní třídy, základní programovací techniky.
 7. Architektura grafických uživatelských rozhraní.
 8. Tvorba aplikací s grafickým uživatelským rozhraním.
 9. Paralelní a distribuované programování, síťové aplikace.
 10. Tvorba aplikací s webovým rozhraním, aplikační servery.
 11. Multimediální aplikace v prostředí Morphic.
 12. Interoperabilita, přístup k databázovým systémům.
 13. Shrnutí, závěr.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Malá aplikace ve Smalltalku.
Literatura referenční:
 
 • Adele Goldberg and Dave Robson: Smalltalk-80: The Language. Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0, 585 pages.
Literatura studijní:
 
 • Wilf LaLonde and John Pugh: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990 (ISBN: 0134684141).
Podmínky zápočtu:
  Funkční aplikace ve Smalltalku, písemný test.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60