Název:

Řízení projektů informačních systémů

Zkratka:IRP
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IRP/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IRP/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260049
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:501010030
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Cvičící:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Kubát Lubomír, Ing. (UIFS)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS.
Anotace:
  Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky na softwarový systém.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si vyzkouší role a získá dovednosti v řízení projektů. Student si naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (14 členů v týmu).  
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení.
 2. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 3. Zahájení projektu.
 4. Řízení rozsahu prací projektu.
 5. Řízení času v rámci projektu.
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Řízení komunikace v rámci projektu.
 8. Řízení nákladů projektu.
 9. Řízení rizik. Řízení kvality.
 10. Řízení obstarávání v rámci projektu.
 11. Řízení integrace v rámci projektu.Uzavření projektu.
 12. Metody a postupy využívané v projektovém řízení.
 13. Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Seznámení s MS Project.
 2. Posuzování kvality.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Studenti pracují v týmech (až 14 studentů), řeší reálný problém podle vypracovaného plánu projektu.
Literatura referenční:
 
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, ISBN 0849319323
 • Hallows J. Information Systems Project Management, 1998.
 • Kliem L., Ludin I., Robertson K.: Project Management Methodology, Marcel Dekker Inc., 1997
 • Duncan R.: A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Project Management Institute, 1996
 • Rašovský M. : Operační analýza a modelování, skriptum MZU Brno, 1998
Literatura studijní:
 
 • Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1 
 • Adamec F.: MS Project řízení projektů, Grada Publishing, 1997
 • Baker K., Baker S.: Project Management, Alpha books, New York, 1998.
Kontrolovaná výuka:
  2 opravované domácí úlohy. Půlsemestrální písemný test. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - 10 bodů.
 • Dva domácí ohodnocené úkoly - 10 bodů.
 • Týmový projekt - 30 bodů.
 • Závěrečná zkouška - 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32