Název:

Biologie člověka

Zkratka:BCI
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3901300
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:9001000
Garant:Honzíková Nataša, Prof. MUDr., CSc. (UBMI)
Přednášející:Honzíková Nataša, Prof. MUDr., CSc. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s podstatou fyziologických procesů v organismu člověka. Seznámení se základní terminologií. Kurs je určen inženýrům, kteří se specializují na lékařskou přístrojovou technikou.
Anotace:
  Průřez anatomií a fyziologií člověka. Základy mezioborové komunikace inženýra s lékařem, seznámení se základní odbornou terminologií a funkcí jednotlivých systémů a orgánů. Přehled buněčné úrovně živých systémů, přehled složení, stavby a funkce krve, krevního oběhu, dýchání, obranného systému, vylučování, endokrinního systému a nervové soustavy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost základní lékařské terminologie, anatomie,fyziologie člověka a základních fyziologických vyšetřovacích metod.
Osnova přednášek:
 
 • Obecná charakteristika živých systémů.
 • Buněčná úroveň živých organismů.
 • Přehled morfologie člověka, anatomická a fyziologická terminologie.
 • Základní fyziologické funkce.
 • Fyziologie krve.
 • Fyziologie krevního oběhu.
 • Fyziologie dýchání.
 • Fyziologie trávení a vstřebávání.
 • Fyziologie přenosu látek a energií.
 • Fyziologie vylučování.
 • Endokrinní systém.
 • Nervová soustava.
 • Aplikovaná fyziologie.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Fyziologie krevního oběhu (srdeční ozvy, vyšetření tepu a pulzové vlny, proudění krve v žilách).
 • Elektrokardiografie.
 • Krevní tlak.
 • Ergometrie.
 • Digitální model aortálního pružníku.
 • Fyziologie dýchání (spirometrické vyšetření).
 • Metabolismus (základní přeměna).
 • Nervový systém a smysly (reflexy, zraková ostrost, akomodace, zorné pole).
Literatura referenční:
 
 • Berne, R.M., Levy, M.N.: Physiology, The C.C.Mosby Company, Toronto 1988
 • Ganong, W.F.: Review of Medical Physiology, Prentice Hall International Inc. 1993
Literatura studijní:
 
 • Honzíková, N.: Biologie člověka. CERM s.r.o. 1995
 • Kolektiv: Fyziologická cvičení. Rektorát MU 1991
Průběžná kontrola studia:
  Protokoly.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování laboratorních cvičení a odevzdání protokolů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236