Název:

Evropa mezi náboženstvím a vědou

Zkratka:ENV
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je přiměřená orientace ve dvou základních mohutnostech evropské kultury, jakými jsou náboženství, především pak křesťanství, na straně jedné a racionální věda na straně druhé. Jde nejen o postižení jejich specifik, ale i jejich složitých vztahů.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na postižení podstaty náboženského i filosoficky racionálního pohledu na svět a na jejich vzájemné interakce, kterými jsou poznamenány celé evropské a dnes i světové dějiny. Vedle formování nábožensky založeného pohledu na svět je tedy postaven svět rodící se a sílící vědy, jsou představeny základní kapitoly jejich vzájemného vycházení v minulosti i přítomnosti. Předmět je laděn na nekonfrontační pochopení přirozených důsledků současné existence těchto dvou odlišných světonázorových východisek.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané vědomosti umožní posluchači rozeznat racionální i fideistické komponenty svého vlastního myšlení a jejich nezbytnou kooperaci, a odtud pak vede cesta i k pochopení problémů vzájemné komunikace dvou odlišných noetických soustav. To vše by mělo být příspěvkem k vytváření občanské společnosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Mýtický obraz světa - počátek náboženství i vědy
 2. Formování světových náboženství
 3. Počátky vědy ve starověkém Řecku
 4. První hledání vzájemného vztahu
 5. Sociologická role náboženství
 6. Věda tvořivá i bořivá
 7. Scholastika a teorie služky
 8. Descartova demarkační linie
 9. B. Pascal - prorok nového přístupu
 10. Romantická věda
 11. Evoluce, pokrok a křesťanství
 12. Moderní fyzika, genetika a společenské vědy nová výzva
 13. Postmoderní situace
Literatura referenční:
 
 1. Studies in Science & Theology
 2. L. Grant: The Foundations of Modern Science in the Middle Ages
 3. J. Miřejovský: Víra bez důkazů
 4. Ch. Dawson: Pokrok a náboženství
 5. O.Funda: Znavená Evropa umírá
 6. N. Pearcyová: Duše vědy
Literatura studijní:
 
 1. Evropa mezi vědou a vírou (sborník)
 2. T. Lane: Dějiny křesťanského myšlení
 3. P.T. de Chardin: Vesmír a lidstvo
 4. J.Šmajs: Drama evoluce
 5. J.B.Kozák: Essay o vědě a víře
 6. Press: Věda a víra
Průběžná kontrola studia:
  test
Podmínky zápočtu:
  prezence, test, písemná práce
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164