Název:

Přípravný kurs (1) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2

Zkratka:JN6
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0100000
Garant:Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ)
Přednášející:Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina, nadstavbový kurs: Aufbaukurs (JN5), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Dvousemestrový blok předmětů JN6 je prerekvizitní pro navazující dvousemestrový blok předmětů JN7. Blok předmětů JN6 zahajuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky z němčiny. Poznámka: Týdně jsou 4 hodiny výuky.
Anotace:
  Podmínkou pro přijetí do přípravného bloku předmětů (JN6) ke státní zkoušce z jazyka německého je úspěšné absolvování vstupního testu. Blok předmětů JN6 zahajuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky. Jde o specializované předměty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění jazyka na základě četby a poslechu. Schopnost pracovat s odbornými texty. Umět se dorozumět na úrovni rodilého mluvčího. Ovládat základní historické a zeměpisné znalosti o německy mluvících zemích.
Osnova přednášek:
 
  První rok přípravy (JN6)
 • L1: opakování slovesných tvarů
 • Opakování gramatických jevů
 • L2: předpony někdy odlučitelné
 • plusqamperfektum, překlad
 • L4: přívlastkové vazby, překlad
 • L5: přehled silných sloves
 • L6: větný rámec a jeho uvolňování
 • L7: souřadící a podřadící spojky
 • L8: konjuktivy a kondicionál
 • L10: skloňování podstatných jmen
 • L11: předložky s 2.pádem, překlad
 • L12: skloňování přídavných jmen
 • L13: stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • L1: Modernes Kochen
 • L2: Meine Hobbies
 • L3: Sommerurlaub im Wochenendhaus
 • L4: Warum ich Deutsch lerne?
 • L6: Die Kunst, překlad
 • L7: Verlust und Gewinn, překlad
 • L8: Meine Zukunft
 • L9: Die Fahrt mit dem Auto
 • L10: Neues Deutschland
 • L11: Umweltschutz, L12: Vom Schwimbecken
 • L13: Die Stadtrunfahrt
 • L14: Wer schaffen will, muss lustig sein
 • Infinitiv minulý
 • Druhý budoucí čas
Osnova numerických cvičení:
 
  První rok přípravy (JN6)
 • Familienleben
 • Volné téma
 • Die Wohnung
 • Speisen
 • Im Restaurant
 • Nationalspeisen
 • Volné téma, poslech
 • Einkaufen
 • Im Warenhaus
 • Bekleidung
 • Frau und Mann in der Mode
 • Modeim Wandel der Zeit
 • Volné téma, poslech
 • Beruf und Berufswahl
 • Der Arbeitstag
 • Der Mensch: psychische Eigenschaften
 • Zwischenmenschliche Beziehungen
 • Volné téma, poslech
 • Die Stadt, Stadtverkehr
 • Die Tschechische Republik
 • Verschiedene Landschaften
 • Prag, Brno, Wien
 • Volné téma, poslech
 • Das Leben auf dem Lande
 • Das Dorf heute
 • Volné téma, poslech
Literatura referenční:
 
 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno, 1994.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch in Gesprach, SPN Praha, 1991.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod, 1992.
Literatura studijní:
 
 • Hoppnerová, V.: N J Š 3, Centa Brno, 1994.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod 1992.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch im Gesprach, SPN Praha, 1992.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy během semestru.
Podmínky zápočtu:
  50% úspěšnost při zápočtových testech.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236