Název:

Inteligentní regulátory

Zkratka:QA5
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. (UAMT)
Přednášející:Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Kritický praktický pohled a komparativní studie na nejčastěji používané metody návrhu a realizace klasických řídicích algoritmů, moderních řídicích algoritmů a řídicích algoritmů s prvky umělé inteligence.
Anotace:
  Některé problémy při řízení průmyslových procesů. PID regulátor jako základní referenční regulátor. Nastavování a realizace klasických průmyslových regulátorů. Adaptivní, automaticky se nastavující a heuristické regulátory. Adaptivní řídicí algoritmy založené na diskrétní identifikaci. Typické problémy vznikající při adaptivním řízení. Regulátory s principy umělé inteligence. Úvod do fuzzy logiky. Fuzzy regulátory. Úvod do neuronových sítí. Neuronové regulátory. Implementace inteligentních regulátorů na reálný proces. Příklad řízení složitého procesu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent kurzu by měl být schopen navrhovat, realizovat, seřizovat, porovnávat a vyvíjet nové klasické řídicí algoritmy i řídicí algoritmy s prvky umělé inteligence.
Osnova přednášek:
 
 1. Fyzikální podstata řízení.
 2. Návrh a realizace spojitých regulátorů PID typu. Varianty řídicích algoritmů regulátoru PID typu, jejich realizace, nastavování a vzájemné porovnání, beznárazové přepínání a ochrana proti přebuzení.
 3. Návrh a realizace diskrétních analogií spojitých PID regulátorů, různé varianty řídicích algoritmů, jejich realizace a vzájemné porovnání, beznárazové přepínání a ochrana proti přebuzení.
 4. Filosofie procesu identifikace a návrhu řídicího algoritmu.
 5. Optimalizace nastavení parametrů regulátorů, adaptivní systémy, automaticky se nastavující regulátory. Specifické problémy adaptivního řízení.
 6. Dead-beat regulátory, stavové regulátory
 7. Specifické problémy optimálního řízení
 8. Specifické problémy prediktivního řízení
 9. Specifické problémy víceparametrových řídicích algoritmů.
 10. Použití umělé inteligence v řídicích algoritmech. Fuzzy SISO a MISO regulátory..
 11. Umělé neuronové sítě.
 12. Problematika identifikace pomocí neuronových sítí.
 13. Neuronové regulátory.
Literatura referenční:
 
 1. Kosko,B.: Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice-Hall International (UK) Limited London, 1992.
 2. Driankov, D. et al.: An Introduction to Fuzzy Control. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1993.
 3. Leigh,J.R.: Applied digital control. Prentice-Hall International (UK) Limited Hertfordshire, 1992.
 4. Astrom, K., Wittenmark,B.:Computer controlled systems, Prentice-Hall Inc., London, 1997.
Literatura studijní:
 
 1. Pivoňka, P. a kol.: Fuzzy regulátory. Fuzzy množiny v řízení a regulaci, Návrh a realizace standardních PID a PSD regulátorů, Fuzzy PI/PD/PID regulátory, Alternativní návrhy fuzzy regulátorů. Automatizace, 40, 41, 42, (1997), (1998), (1999) str. P1-P38, ISSN 0005-125X.
 2. Pivoňka, P.: Analysis and Design of Fuzzy PID Controller Based on Classical PID Controller Approach. Advances in Soft Computing, Physica Verlag, Springer, Heidelberg, 2000, pp.186-199, ISBN 3-7908-1327-3.
 3. Pivoňka, P. - Adamčík, T.: On-Line Trained Neural Nets in Real-Process Control. Neural Network World, Vol.9. No. 1-2, 1999, pp. 75-89, ISSN 1210-0552,
 

Vaše IPv4 adresa: 184.73.14.222