Název:

Podvojné účetnictví

Zkratka:POU
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Účetní doklady, rozvaha, typické změny rozvahových položek, účtování běných účetních případů na syntetických účtech, účetní technika a organizace účetnictví
Anotace:
  Úkolem podvojného účetnictví je číselné zachycení hospodářského dění. Získané poznatky o skutečnostech slouží jako podklady pro finanční řízení a rozhodování v budoucnosti
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost vést samostatně podvojné účetníctví a orientovat se v něm.
Osnova přednášek:
 
 • Právní úprava účetnitcví
 • Základní pojmy účetnictví
 • Účtová třída 0 - Dlohodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby
 • Účtová třída 2 - Finanční účty
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Závěrkové a podrozvahové účty
 • Finanční majetek
 • Opravné položky
 • Komplexní příklad
 • Komplexní příklad
Osnova numerických cvičení:
 
 • Ke každému tématu je souvislý příklad.
Literatura referenční:
 
 • Kolektiv autorů: Podvojné účetnictví 2001, Grada Publishing, Praha.
Literatura studijní:
 
 • Učebnice pro obchodní akademie.
Průběžná kontrola studia:
  docházka, testy
Podmínky zápočtu:
  min. 80% účast na přednáškách, zkouška
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57