Název:

Přípravný kurs (2) pro všeobecnou státní zkoušku z němčiny: Staatsexamen 1/2

Zkratka:JN7
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ)
Přednášející:Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Zavřelová Danuše, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Dvousemestrový blok předmětů JN7 je pokračováním dvousemestrového bloku předmětů JN6. Blok předmětů JN7 dokončuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky z němčiny. Poznámka: Týdně jsou 4 hodiny výuky.
Anotace:
  Podmínkou pro přijetí do bloku předmětů JN7 je úspěšné absolvování prerekvizitního bloku předmětů JN6. Blok předmětů JN7 dokončuje přípravu studentů ke složení všeobecné státní jazykové zkoušky. Jde o specializované předměty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění německému jazyku na základě četby a poslechu. Schopnost pracovat s odbornými texty. Schopnost dorozumět se na úrovni rodilého mluvčího. Ovládnutí základní historické a zeměpisné znalosti o německy mluvících zemích.
Osnova přednášek:
 
  Státnicový blok předmětů: 2. ročník přípravy (JN7)
 • Infinitiv s "zu" a bez "zu"
 • Futurum II
 • Domněnka v minulosti
 • Slovesa s odlišnou vazbou
 • Trpný rod ve všech časech
 • Trpný rod se způsobovými slovesy
 • Věty přirovnávací a účinkové
 • Vedlejší věty časové
 • Vedlejší věty modální
 • Věty podmětné
 • Věty podmínkové
 • Věty srovnávací
 • Zápočtový test
 • Skloňování podstatných jmen zeměpisných
 • Použití členu určitého a neurčitého
 • Die BRD: Geschichte
 • Die BRD: Geographie
 • Die BRD: Staatsaufbau usw.
 • Österreich: Geschichte
 • Österreich: Geographie
 • Die Schweiz: Geschichte
 • Die Schweiz: Geographie
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Předložky v odborné literatuře
Osnova numerických cvičení:
 
  Státnicový blok předmětů: 2. ročník přípravy (JN7)
 • Meine Weihnachten
 • Post, Telefon, Telegraf, Geld
 • Leistungen der Post
 • Volné téma, poslech
 • Zeit, Wetter, Jahreszeiten
 • Der Mensch
 • Krankheiten, beim Arzt
 • Volné téma, poslech
 • Reisen, Urlaub
 • Sportarten
 • Touristik
 • Volné téma, poslech
 • Informatinsmedien
 • Rundfunk, Fernsehen, Presse
 • Wichtige Zeitungen bei uns
 • Volné téma, poslech
 • Kulturelles Leben
 • Besuch im Theater
 • Literatur
 • Mensch und Natur
 • Fauna und Flora
 • Volné téma, poslech
 • Tagesprogramm
 • Freiheitsgestaltung
 • Wissenschaft und Technik
 • Bildungswesen
Literatura referenční:
 
 • Hoppnerová, V.: Němčina pro jazykové školy 3, Centa Brno, 1994.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch in Gesprach, SPN Praha, 1991.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod, 1992.
Literatura studijní:
 
 • Hoppnerová, V.: N J Š 3, Centa Brno, 1994.
 • Justová, H.: Deutschsprachige Lander, Havlíčkův Brod 1992.
 • Hoppnerová, V.: Deutsch im Gesprach, SPN Praha, 1992.
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy během semestru.
Podmínky zápočtu:
  50% úspěšnost při zápočtových testech.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77