Název:

Etika podnikání

Zkratka:EPO
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Pálková Helena, Ing. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia UJAZ FEKT VUT v Brně
 
Anotace:
  Pravidla společenského chování, základní právní předpisy a zvyklosti při obchodních jednáních v zahraničí. Absolventi vysoké technické školy v prostředí tržního hospodářství.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nevyžadují se žádné prerekvizitní znalosti.
Osnova přednášek:
 
  • Pravidla společenského chování.
  • Základní právní předpisy a zvyklosti při obchodních jednáních v zahraničí.
  • Absolventi vysoké technické školy v prostředí tržního hospodářství.
Literatura studijní:
 Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikání.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na přednáškách.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77