Název:

Aplikovaná informatika

Zkratka:AIN
Ak.rok:ukončen 2003/2004 (není otevřen)
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.207.89